ΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ [9/10/2015]

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συμπληρώθηκαν επτά (7) ελληνικές ιππδρομίες για την προσεχή Παρασκευή 9/10.

Οι συναινετικές τάσεις, που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται από την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώθηκαν κατά την σημερινή διαδικασία εγγραφών, αφού συμπληρώθηκαν επτά (7) ελληνικές αναμετρήσεις για την προσεχή Παρασκευή 9/10. Ο επίσημος ισοζυγισμός τους θα αναρτηθεί λίγο αργότερα στην τρέχουσα σελίδα.

------------------------------------

ΠΕΜΠΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συναινετικές πλέον τάσεις μεταξύ ΦΕΕ και φορέων για τις γενικές διατάξεις και το πρόγραμμα - Εκτός νέου απροόπτου φαίνεται λοιπόν ότι θα συμπληρωθούν κανονικά οι εγγραφές την προσεχή Δευτέρα 5/10 για την συγκέντρωση της επόμενης Παρασκευής 9/10

Από το πρωϊ ήδη της Τετάρτης 30/9 άρχισαν να επικρατούν συναινετικές τάσεις μεταξύ των φορέων του ιπποδρόμου (ιδιοκτητών - προπονητών) και της ΦΕΕ, αναφορικά με τις αλλαγές γενικών διατάξεων και το προτεινόμενο πρόγραμμα, τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν την εντονότατη όξυνση των σχέσεών τους και την κρίση που πρόσφατα επήλθε και είχε σαν αποτέλεσμα την ματαίωση της ελληνικής συγκέντρωσης της Παρασκευής 2/10. Ξεκίνησαν δηλαδή μεταξύ τους συζητήσεις, ώστε να διευθετηθούν σε ένα τουλάχιστον βαθμό οι διαφορές, με αμοιβαίες φυσικά υποχωρήσεις. Διαφαίνεται πως δεν θα υπάρξει άλλη απώλεια και ότι θα συμπληρωθεί κανονικά το ελληνικό πρόγραμμα της επόμενης Παρασκευής 9/10, ενώ ίσως υπάρξει και η πιθανότητα να προκύψει προσεχώς κάποια εμβόλιμη συγκέντρωση σε αναπλήρωση της ματαιωθείσας, εφόσον φυσικά κάτι τέτοιο κριθεί από πλευράς των προπονητών εφικτό.

Είχαμε υποσχεθεί να αναρτήσουμε κάποιο άρθρο για το όλο ζήτημα, αλλά -με την διαφαινόμενη πλέον σαν μάλλον οριστική ομαλοποίησή του- κρίνουμε πως θα ήταν καλύτερα να το αποφύγουμε, για να μην υπάρξει και κίνδυνος επαναφόρτισης του κλίματος. Η περίοδος άλλωστε είναι τόσο κρίσιμη, καθώς κατά την εκτίμηση των περισσοτέρων αναμένεται η πολύ σύντομη μάλιστα επικύρωση της σύμβασης παραχώρησης στον ΟΠΑΠ. Είναι σχεδόν σίγουρο άλλωστε πως αν διαψευσθούν και αυτή την φορά οι ελπίδες όλων μας ότι θα αναλάβει γρήγορα την διαχείριση ο νέος φορέας, πολύ δύσκολα πλέον θα μπορέσουν έστω και υπό την σημερινή υποτυπώδη μορφή τους να συνεχισθούν οι ελληνικές ιπποδρομίες. Δεν θα υπάρχει άλλωστε κανένα απολύτως κίνητρο για όσους πραγματικά τις στηρίζουν, πέραν βεβαίως όλων εκείνων που με εντελώς λαμογιάρικο τρόπο λειτουργούν, συμβάλλοντας στην αναξιόπιστη πληροφόρηση και όχι μόνο των φιλίππων! Εχει δε αξία επιπλέον να αναφερθεί ότι -σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες- ο ΟΠΑΠ έχει ήδη εδώ και μερικές ημέρες προσλάβει Αυστραλό τεχνικό, με πλήρεις γνώσεις εφ' όλης της ιπποδρομιακής ύλης, συμπεριλαβανομένου φυσικά και του χάντικαπ και αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας πως με τις δικές του κατά κύριο λόγο εισηγήσεις θα διαμορφωθεί προσεχώς, από την στιγμή δηλαδή που θα αναλάβει ο ΟΠΑΠ, το προτεινόμενο πρόγραμμα των ιπποδρομιών.

Περιοριζόμαστε λοιπόν να αναφέρουμε πιο κάτω το σύνολο των αλλαγών στις γενικές διατάξεις και επιφυλασσόμαστε για κάποιο σχόλιο στην έντυπη πλέον μορφή του περιοδικού με την γρήγορη επανεκκίνηση των ελληνικών ιπποδρομιών.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος, είναι η 1η Οκτωβρίου 2015, και οι αλλαγές στα βάρη των κλάσεων είναι η 01.01.2016.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΒΗ

(ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ)

Κάθε ίππος που συμμετέχει σε ιπποδρομία ΒΗ και έχει επιτύχει νίκη σε ιπποδρομία ΒΗ ένα χρόνο πριν την διεξαγωγή της νέας ιπποδρομίας ΒΗ, ακόμη και αν είναι κύρια ιπποδρομία, επιβαρύνεται όπως παρακάτω στην προσεχή συμμετοχή του:

- Μία νίκη συν 3 κιλά

- Δύο νίκες συν 6 κιλά ( 3 + 3 )

- Τρείς νίκες συν 9 κιλά ( 3 + 3 + 3 )

Δεν επιβαρύνεται επιπλέον αν έχει επιτύχει περισσότερες των τριών νικών ΒΗ το τελευταίο έτος.

Επίσης δεν επιβαρύνεται στις κύριες ιπποδρομίες αν το τελευταίο έτος πριν την ιπποδρομία έχει επιτύχει νίκη σε κοινή ιπποδρομία ΒΗ.

Στις παραπάνω ιπποδρομίες ΒΗ ορίζεται ανώτατο βάρος 60 κιλά. Όπου συμμετέχουν ίπποι 3 ετών ή ίπποι που έχουν 3 νίκες και άνω σε ιπποδρομίες ΒΗ το ανώτατο βάρος θα ανέρχεται στα 63 κιλά .

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΒΗΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι ιπποδρομίες ΒΗΕ εκτός των Κύριων Ιπποδρομιών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

3+ΒΗΕ (0-15), 3+ΒΗΕ (15,5-30,5), 3+ΒΗΕ Φ (0-15), 6+ΒΗΕ (0-15), 6+ΒΗΕ (15,5-30,5), 6+ΒΗΕ Φ (0-15)

Στις ιπποδρομίες ΒΗΕ για ίππους 0-15 και όπου συμμετέχουν φοράδες το κατώτερο όριο συμμετοχής είναι -1,5

Δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες αυτές έχουν οι εξής ίπποι:

- 3 ετών νικητές τουλάχιστον μίας ιπποδρομίας

- 4 ετών από Ε κλάση και πάνω ή νικητές 2 ιπποδρομιών ενθάρρυνσης ή νικητές κύριας ιπποδρομίας

- 5 ετών από Ε κλάση και πάνω

- 6 ετών και άνω από Δ κλάση και πάνω

Στις ιπποδρομίες 3+ΒΗΕ και 3 +ΒΗΕ φ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ίπποι 3 ετών – 4 ετών – 5 ετών και 6 ετών.

Στις ιπποδρομίες 6+ΒΗΕ και 6+ΒΗΕ φ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ίπποι 6 ετών και άνω.

Στις ιπποδρομίες ΒΗΕ (0-15) και ΒΗΕ (15,5-30,5) θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι ίπποι που τα κιλά τους θα καθορίζονται μετά την αφαίρεση της χάρης που δικαιούνται λόγο υπερηλικίας (2 κιλά για κάθε έτος υπερηλικίας για ίππους 4 ετών και άνω). Αυτή δε η χάρη των 5ετών έναντι των 4ετών θα εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου και μετά κάθε έτους.

Στις ιπποδρομίες 3+ ΒΗΕ (0-15), 3+ ΒΗΕ Φ (0-15) καθώς και 6+ ΒΗΕ (0-15) και 6+ ΒΗΕ φ (0-15) έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι ίπποι που μετά την αφαίρεση των κιλών λόγο υπερηλικίας έχουν και κάτω από 0 κιλά (-2 , -4 κλπ).

Αυτοί όμως οι ίπποι αν συμμετέχοντας στην ιπποδρομία ανεβάζουν τους άλλους ίππους πάνω από το όριο των κιλών της κατηγορίας (63 κιλά) τότε θα συμμετέχουν με κάτω από 48 κιλά έως 40 (40 – 48)

Στις ΒΗΕ ιπποδρομίες ανώτατο βάρος ορίζεται τα 63 κιλά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Για την καλύτερη αξιοποίηση του ιππικού δυναμικού προτείνουμε την μείωση των ορίων των κλάσεων ως κάτωθι:

- ΣΤ κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό μέχρι 30 κιλά

- Ε κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό από 30,5 κιλά εως 38 κιλά

- Δ κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό από 38,5 κιλά εως 48 κιλά

- Γ κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό από 48,5 κιλά εως 60 κιλά

- Β κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό από 60,5 κιλά εως 70 κιλά

- Α κλάση όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισμό από 70,5 κιλά και άνω.

Η αλλαγή της κλάσης θα γίνεται μόνο με νίκη και όχι με πλασέ.

ΧΑΡΗ ΚΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΙΕΕ

Στις ιπποδρομίες ΙΕΕ για ίππους 4 ετών και άνω θα δίνεται χάρη 2 κιλών για κάθε έτος υπερηλικίας όπως εφαρμόζεται και στις ιπποδρομίες ΒΗΕ έτσι ώστε οι ίπποι να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους.

------------------------------------

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Οριστική δυστυχώς η ματαίωση της ελληνικής συγκέντρωσης της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου - Αντίδραση (και ανακοίνωση) των προπονητών για κάποιες αλλαγές γενικών διατάξεων στο πρόγραμμα - Σοβαρή πάντως η αντίφασή τους να μην προσέλθουν καν σήμερα στις επαναληπτικές εγγραφές που ζήτησαν και τις οποίες ενέκρινε η ΦΕΕ

Αν και η ΦΕΕ ενέκρινε για σήμερα την επαναληπτική διαδικασία εγγραφών που ζήτησαν οι προπονητές, εν τούτοις αυτοί δεν προσήλθαν καν και έτσι οριστικά πλέον ματαιώνεται δυστυχώς η ελληνική συγκέντρωση της Παρασκευής 2/10.

Εγινε δηλαδή το αδιανόητο, να χαθεί ένα ελληνικό πρόγραμμα σε χρονική μάλιστα στιγμή που όλοι περιμένουν την γρήγορη μάλιστα πλέον επικύρωση της σύμβασης παραχώρησης στον ΟΠΑΠ. Τα αίτια εστιάζονται σε αντίδραση των προπονητών ως προς την εφαρμογή κάποιων αλλαγών σε γενικές διατάξεις, που αφορούν στο πρόγραμμα ιπποδρομιών, τις οποίες αποφάσισε η ΦΕΕ. Αυτές όμως ήδη τις γνώριζαν όταν μετά την χθεσινή μη συμπλήρωση των εγγραφών ζήτησαν επαναληπτική διαδικασία, ώστε σαφώς και είναι αντιφατικό το γεγονός ότι ούτε καν προσήλθαν σε αυτή. Δεν είμαστε αυτή τουλάχιστον τη στιγμή σε θέση να καταγράψουμε τις προσωπικές μας απόψεις για την κόντρα πλέον που εξυφαίνεται και αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε καθ' ολοκληρίαν τις αλλαγές των γενικών διατάξεων, μια και επίσημη για αυτές ανακοίνωση δεν υπάρχει από πλευράς ΦΕΕ.

Περιοριζόμαστε λοιπόν σήμερα στο να δημοσιεύσουμε την επιστολή των προπονητών προς την ΦΕΕ καθώς και την ανακοίνωσή τους, αλλά επιφυλασσόμαστε για την καταγραφή των προσωπικών κρίσεών μας για το όλο ζήτημα σε νεώτερο άρθρο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣ Δ.Σ. Φ.ΕΕ.

28/9/2015

Η ΕΠΔΙ, κατόπιν έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προγράμματος και Ισοζυγισμού της Ενώσεως, σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων και του προτεινόμενου προγράμματος ιπποδρομιών του Οκτωβρίου και σε συνέχεια της επιστολής της 25/9/2015, οφείλει να επισημάνει τα εξής:

α) Αξιολογώντας αντικειμενικά, βάσει των σημερινών δεδομένων, θεωρεί ότι η εφαρμογή των τροποποιήσεων των διατάξεων του ισοζυγισμού θα επιφέρει άμεσα την περαιτέρω μείωση του ζωϊκού δυναμικού και συνεπαγωγικά την αδυναμία πραγματοποίησης των προβλεπόμενων ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων.

β) Η εφαρμογή των σχετικών τροποποιήσεων δίχως προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και με την πρόφαση της διεξαγωγής ανταγωνιστικότερων ιπποδρομιών, δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, αφού δεν πληρούνται τα προαπαιτούμενα, όπως η επίλυση των ζητημάτων του περιορισμένου αριθμού ίππων, της ανισοκατανομής αυτών, το ύψος των επάθλων και γενικότερα την ρύθμιση τεχνικών και επιχειρησιακών θεμάτων, που άπτονται με την διεξαγωγή των ιπποδρομιών.

γ) Η αιφνιδιαστική και μονομερής ενέργεια αυτή εκ μέρους των αρχών δημιουργεί εύλογη ανησυχία και επιφύλαξη στους εμπλεκομένους για την χρονική στιγμή που επιλέχθηκε και για τις πραγματικές προθέσεις των υπευθύνων, επιπροσθέτως προκαλεί αποσυντονισμό στην συλλογική προσπάθεια διατήρησης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, μέσω της οποίας προασπίζεται ουσιαστικά το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, καθώς και η διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Με δεδομένο ότι δεν συμπληρώθηκε η ιπποδρομιακή συγκέντρωση της Παρασκευής 2/10/2015 κατά την διαδικασία των εγγραφών της Δευτέρας, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η άμεση αυνάντηση των εκπροσώπων της ΕΠΔΙ με το ΔΣ της ΦΕΕ, προκειμένου να αναλυθεί λεπτομερειακά το συγκεκριμένο ζήτημα και να ανασταλεί η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι οι προπονητές θα εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον τους και την δέσμευσή τους προς την πολιτεία της απρόσκοπτης διεξαγωγής των ελληνικών προγραμμάτων και δεν φέρουν καμία ευθύνη, αν δεν πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις, εξαιτίας εσφαλμένων και ανορθόδοξων επιλογών των αρμοδίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Μετά την Γ.Σ. του Σωματείου των Προπονητών, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/9/15 με θέμα την μη συμπλήρωση εγγραφών για τις ιπποδρομίες της 2/10/15, αποφάσισε ομόφωνα να απέχει από τις εγγραφές με μοναδική αιτία τις πρόσφατες αλλαγές που επέβαλε η ΦΕΕ στο πρόγραμμα ιπποδρομιών του μηνός Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ενώ από τις 28/8/15 επανεκκινήθηκαν οι ελληνικές ιπποδρομίες βάση του προγράμματος ιπποδρομιών το οποίο παρέμενε ως είχε τους προηγούμενους μήνες, παρουσιάζοντας από τον Αύγουστο έως και σήμερα πλήρη και ανταγωνιστικά προγράμματα, το ΔΣ της ΦΕΕ εντελώς ξαφνικά και χωρίς καμία διαβούλευση με τους επαγγελματίες του χώρου ενέκρινε αλλαγές των Γενικών Διατάξεων, οι οποίες διαφοροποιούν το πρόγραμμα ιπποδρομιών, δημιουργώντας έτσι ανυπέρβλητα εμπόδια στην συμπλήρωση του εν λόγω προγράμματος.

Έπειτα από αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις σε σχέση με τη διεξαγωγή των ελληνικών ιπποδρομιών, τις οποίες και προκάλεσαν οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής, για ακόμη μία φορά ζητάμε την άμεση συνάντηση εκπροσώπων της ΕΠΔΙ με το ΔΣ της ΦΕΕ, έτσι ώστε να αναλυθούν εκ μέρους μας οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες διατάξεις την τρέχουσα περίοδο που διανύουμε, με στόχο να επιλυθεί άμεσα το προαναφερθέν πρόβλημα και να επανεκκινηθεί η ιπποδρομιακή δραστηριότητα.

------------------------------------

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Δόθηκε νέα παράταση για την λύση και εκκαθάριση του ΟΔΙΕ για τις 31/10.

Παρά ταύτα δεν έγιναν σήμερα οι εγγραφές για την συγκέντρωση της Παρασκευής 2/10, που κινδυνεύει να ματαιωθεί!

Δεν ''έκλεισαν" σήμερα (Δευτέρα 28/9) αναμετρήσεις για την προσεχή Παρασκευή 2/10. Φημολογήθηκε βέβαια ότι ενδέχεται αύριο (Τρίτη 29/9) να συμπληρωθούν, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα η ΦΕΕ να δώσει την έγκρισή της. Αν τηρηθεί η τακτική να μην μετατίθεται για σοβαρό λόγο η διαδικασία των εγγραφών, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η συγκέντρωση της Παρασκευής κινδυνεύει να ματαιωθεί!

Δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους η πλειοψηφία των προπονητών δεν επέδειξε την απαιτούμενη διάθεση, πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι από την περασμένη Παρασκευή 25/9 δόθηκε νέα παράταση στην λύση και εκκαθάριση του ΟΔΙΕ για τις 31/10. Είναι κατά συνέπειαν δυνατό να συνεχισθεί μέχρι τότε από τον υπάρχοντα οργανισμό η διεξαγωγή στοιχήματος σε ελληνικές και αλλοδαπές ιπποδρομίες και φυσικά προκύπτει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους η περιβόητη ιδιωτικοποίηση, στην οποία όλοι οι επαγγελματίες έχουν εναποθέσει τις τελευταίες τους ελπίδες!

Είναι πραγματικά ανήκουστο αυτή την περίοδο ο χώρος μας να καλείται να αντιμετωπίσει κι άλλα προβλήματα, λες και δεν έχει ήδη αρκετά, αλλά δεν θέλουμε να επεκταθούμε περισσότερο. Ελπίζουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και να έχουμε τελικά ελληνικές ιπποδρομίες την επόμενη Παρασκευή. Για ό,τι νεώτερο ευνόητο είναι πως θα ενημερωθεί άμεσα η τρέχουσα σελίδα.

------------------------------------

Aκρως οριακή πλέον η ιπποδρομιακή κατάσταση! Υπερεπιβεβλημένη η συνένωση όλων των υγιών δυνάμεων και η έντονη ενεργοποίηση του προέδρου της ΦΕΕ για την διάσωση-συνέχιση των ελληνικών ιπποδρομιών

• Για 50 ημέρες (από τις 8 Ιουλίου) έμεινε κλειστός ο ελληνικός ιππόδρομος, καθώς ξεκίνησε η εκκαθάριση του ΟΔΙΕ, με την ολοκλήρωση της οποίας θεωρείτο τότε βέβαιο πως θα είχε επικυρωθεί και η συμφωνία παραχώρησης, που από τον Ιούνιο ήδη είχε προωθηθεί στην Βουλή, ώστε να αναλάμβανε την διαχείριση των ιπποδρομιών από 1η Σεπτεμβρίου ο νέος φορέας (ΟΠΑΠ). Και παρότι όλοι σε αυτή την χώρα μιλούν για ανασυγκρότηση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, που προϋποθέτει φυσικά και την αξιοποίηση του κάθε παραγωγικού χώρου όπως είναι και ο ελληνικός ιππόδρομος, εν τούτοις έγινε το απίθανο και πλέον εφιαλτικό για τον χώρο μας σενάριο. Η σύμβαση ακόμα δεν έχει επικυρωθεί, δόθηκαν τρεις παρατάσεις μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου για συνέχιση της θητείας του ΟΔΙΕ και με τις θολές λόγω επερχόμενων εκλογών πολιτικές εξελίξεις υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να εξαντλήσουμε ίσως και τον χρόνο, χωρίς να έλθει η αίσια έκβαση για τις ελληνικές ιπποδρομίες, που όλοι επιθυμούσαμε και περιμένουμε. Και στο μεγαλύτερο απ' αυτό το διάστημα συνεχιζόταν ο (πενιχρός φυσικά) στοιχηματισμός μόνο στις αλλοδαπές ιπποδρομίες, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση πλέον που έχει δημιουργηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι πέραν του υπό τον Ζαχαρή ΟΔΙΕ υπάρχουν και αρκετές άλλες υπόγειες δυνάμεις, που επιδιώκουν τον αφανισμό του ελληνικού προϊόντος!

• Προ αυτής της εφιαλτικής εξέλιξης η ΕΙΔΙΕ και η Ένωση Προπονητών αντέδρασαν έντονα και κατάφεραν χάρις και στην δυναμική παρέμβαση του προέδρου της ΦΕΕ να επιτύχουν –μετά από ευρεία σύσκεψη που έγινε στις 4 Αυγούστου στο ΤΑΙΠΕΔ– την επανεκκίνηση από αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου των ελληνικών ιπποδρομιών. Όμως τα προβλήματα με την απομάκρυνση (οριστική ή και προσωρινή) πολλών ακόμα ίππων τα προβλήματα έχουν αυξηθεί σε ακόμα πιο οριακό σημείο, ώστε κατ' ανάγκην οδηγούμεθα σε μία μόνο ελληνική συγκέντρωση την εβδομάδα, με τον στοιχηματισμό πλέον για οικονομικούς λόγους να γίνεται –σύμφωνα και με σημερινή ανακοίνωση του ΟΔΙΕ– μόνο στα πρακτορεία.

• Το χειρότερο όμως είναι ότι το κλείσιμο της Βουλής, που δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει, παρατείνει και θέτει ακόμα και σε κίνδυνο την αναμενόμενη επικύρωση της σύμβασης παραχώρησης. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, πληροφορηθήκαμε ότι έντονες ενστάσεις για το περιεχόμενό της εξέφρασε μόλις τις τελευταίες ημέρες ο ιδιοκτήτης - ιπποπαραγωγός και μέλος της ΦΕΕ Γιάννης Μυτιληναίος, ζητώντας με e-mail που έστειλε σε όλα τα μέλη της, την σύγκλιση γενικής συνέλευσης για να συζητηθεί η αλλαγή σε κάποιους από τους όρους της!

• Σε καμμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτή την στιγμή να αναμοχλεύσουμε το παρελθόν, αλλά μας είναι αδύνατο να αντιληφθούμε γιατί αυτές οι ενστάσεις τίθενται τώρα που τα πράγματα είναι τόσο κρίσιμα, ενώ το περιεχόμενο της σύμβασης ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό και κυρίως ότι η προοπτική της αλλαγής της μπορεί να τινάξει –όπως δηλώνουν οι πιο ενημερωμένοι– εντελώς στον αέρα την όλη υπόθεση της παραχώρησης! Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να επιδιωχθούν οι όποιες αλλαγές θεωρεί ότι είναι προς όφελος των ελληνικών ιπποδρομιών στην τελική στην Βουλή συζήτηση για την επικύρωσή της.

• Υπάρχουν και άλλα βεβαίως σοβαρά προβλήματα οικονομικής κυρίως φύσεως που αφορούν στους επαγγελματίες όπως αυτά των αναβατών, που ήταν έτοιμοι λόγω μη καταβολής αμοιβών τους για απεργία, αλλά προέκυψαν κάποιες προσωρινές έστω θετικές διευθετήσεις και έτσι έστω και με πέντε κούρσες θα γίνει αύριο η επανεκκίνηση των ελληνικών ιπποδρομιών, διατηρώντας βέβαια και την ελπίδα να αυξηθούν κάπως στο επόμενο διάστημα οι εγγραφές - συμμετοχές και να προκύψουν σχετικά έστω πιο ενδιαφέρουσες για τους φιλίππους κούρσες.

• Όμως γίνεται απόλυτα αντιληπτό πως οι κίνδυνοι για τις ελληνικές ιπποδρομίες έχουν φθάσει σε άκρως οριακό πλέον σημείο και ότι για να διασφαλισθεί η όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική συνέχισή τους, έως ότου επιτέλους (αν δεν υπάρξουν κι άλλες αρνητικές εξελίξεις) αναλάβει ο νέος φορέας, απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε η άμεση συνένωση όλων των υγιών δυνάμεων που έχουν απομείνει στον χώρο (γιατί αρκετές αναμφίβολα είναι και εκείνες που επιθυμούν το αντίθετο). Και ακόμα περισσότερο είναι υπερεπιβεβλημένο ο πρόεδρος της ΦΕΕ Γιώργος Βαρδινογιάννης να αναλάβει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες και με παρεμβάσεις του προς την Πολιτεία και το ΤΑΙΠΕΔ και σε συνεργασία φυσικά με τον ΟΠΑΠ να αποτρέψει τον κίνδυνο να "σκάσει στα χέρια του" (μετά από 10 χρόνια θητείας του) ο επαπειλούμενος αφανισμός των ελληνικών ιπποδρομιών. Μπορεί για πολλά άλλα πράγματα να είμαστε κάθετα αντίθετοι με ενέργειες και με τον τρόπο γενικότερα λειτουργίας της ΦΕΕ, αλλά δεν αμφισβητούμε ότι υπερασπίζεται όπου απαιτείται το δίκαιο της ελληνικής ιπποδρομιακής κοινότητας και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί στην έκκληση που του απευθύνουμε, ώστε όχι μόνο να επιτύχει την διασφάλιση της συνέχισης του σπορ, αλλά και να αναζητήσει, επιλέγοντας μία ομάδα συνεργατών, εναλλακτικές λύσεις (σαν αυτές της πιθανής συνεργασίας με τις κυπριακές αρχές, εφόσον είναι εφικτή) για την τόνωση του στοιχηματικού ενδιαφέροντος των φιλίππων!

 ------------------------------------

Πέμπτη 27 Αυγούστου: Δελτία Τύπου ΟΔΙΕ και Συνδέσμου αναβατών

Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε ενημερώνει ότι την Παρασκευή 28-08-15 θα διεξάγει πρόγραμμα ελληνικών ιπποδρομιών με δυνατότητα στοιχηματισμού μόνο στα συνεργαζόμενα πρακτορεία που διαχειρίζονται το ιπποδρομιακό στοίχημα και όχι εντός του Ιπποδρόμου.

Επίσης, η ώρα έναρξης των ελληνικών ιπποδρομιών ορίζεται στις 16.15.

Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

------------------------------------

Προς Δ.Σ. Φ.Ε.Ε., Προς Δ.Σ. Ο.Δ.Ι.Ε. 20/7/2015

Ο Σύνδεσμος Αναβατών, μετά από αρκετές προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, ώστε να βρεθούν οι πόροι για την συνέχιση του ιδιωτικού ασφαλιστηρίου ατυχημάτων, οι οποίες τελικών απέβησαν άκαρπες, ζητά από τα μέλη του να απέχουν από τις πρωϊνές προπονήσεις, αλλά και οποιαδήποτε ιππευτική δραστηριότητα από την Δευτέρα 20/7/2015 μέχρι νεωτέρας, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε το σοβαρό θέμα, διότι τρέμουμε στην ιδέα του τί θα συμβεί σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Μετά από προφορική ανεπίσημη ενημέρωση γνωστοποιούμε πως τα μέτρα ασφαλείας κατά την άποψή μας είναι τα πλέον ανεπαρκή και θα παρακαλούσαμε σε άμεση επίσημη ενημέρωση για το τί θα ισχύσει από Δευτέρα 20/7/2015 και μέχρι τις 28/8/2015, τόσο από την ΟΔΙΕ ΑΕ, όσο και από την ΦΕΕ, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, αλλά και για να μην αναζητηθούν τυχόν ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος και σοβαρών επιπλοκών που πιθανόν να προέλθουν από την ανεπάρκεια των μέτρων, ενώ βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε πως σήμερα Δευτέρα 20/7/2015 βρισκόντουσαν άνθρωποι σε άλογα, που δεν είχαν δικαίωμα να το πράξουν, πράγμα που καθιστά άμεσα υπεύθυνους τόσο τον ΟΔΙΕ όσο και την ΦΕΕ

Επίσης με το παρών δελτίο τύπου θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας πως σε περίπτωση πίεσης-απειλής από οποιονδήποτε να συμμετάσχουν στις προπονήσεις, μη διστάσουν να καταγγείλουν την συμπεριφορά αυτή στα γραφεία του Συνδέσμου μας, ώστε να γίνει επίσημη αναφορά από το Δ.Σ. τόσο στην επιθεώρηση εργασίας, όσο και στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), για να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο πρωτίστως η ασφάλεια και δευτερευόντως η αξιοπιστία αλλά και η ανταγωνιστικότητα του επαγγέλματος του αναβάτη. Καλούμε δε όσους δεν έχουν προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας τους στα αρμόδια όργανα της Φ.Ε.Ε. να το πράξουν άμεσα, διότι δεν θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Τέλος, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσει η ΦΕΕ –της έχει ζητηθεί με το υπ. αρ. πρωτ. 1953/01/07/2015 έγγραφό μας– τί προτίθεται να κάνει για το σοβαρό θέμα που προκύπτει με τους αναβάτες, που δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να ιππεύσουν στις ιπποδρομίες, αλλά και αρκετούς νέους αναβάτες, που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας και κινδυνεύουν με μη ανανέωση της άδειάς τους, γεγονός για το οποίο πιστεύουμε πως έχει τεράστιες ευθύνες η ίδια, διότι σαν θεματοφύλακας των ιπποδρομιακών κανόνων, όταν της ζητήθηκε να συμβάλει θετικά στην εξεύρεση λύσης με την περικοπή των πρωϊνών προπονήσεων, εκείνη μη εισακούγοντας και τελικώς αδιαφορώντας στις προτάσεις που τις έγιναν βρίσκεται σήμερα μπροστά στην επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος, κάτι που δυστυχώς ο Σύνδεσμός μας είχε επισημάνει έγκαιρα και θα τολμήσουμε να πούμε, προφητεύοντας τέσσερα χρόνια πριν την κατάληξη του πράγματος.

Ο Πρόεδρος - Χριστοφής Μάριος Ο Γεν. Γραμματέας - Κατσαλής Νικόλος

 

Τετάρτη 26 Αυγούστου: Μεγάλες δυσκολίες στην επανεκκίνηση – Πέντε (5) μόνο ελληνικές κούρσες για την Παρασκευή 28/8

Τα όσα για την οριακή πλέον κατάσταση του ελληνικού ιπποδρόμου κατεγράφησαν στην προηγούμενη αναφορά μας επιβεβαιώθηκαν στις σημερινές εγγραφές, καθώς συμπληρώθηκαν πέντε (5) μόνο ελληνικές κούρσες. Αιτίες φυσικά είναι η περαιτέρω μείωση του έμψυχου δυναμικού, αλλά και η αυξημένη επιφυλακτικότητα, λόγω της διακοπής για ενάμιση και πλέον μήνα, που επέδειξαν ορισμένοι εκ των προπονητών. Για την επόμενη βέβαια εβδομάδα είναι πιθανό να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών, αλλά σε κάθε περίπτωση εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τις επιπρόσθετες σημαντικές δυσκολίες που προκύπτουν, ως προς την σε ικανοποιητικό τουλάχιστον βαθμό συνέχιση των ελληνικών ιπποδρομιών. Ο επίσημος ισοζυγισμός θα αναφερθεί πιο πάνω, ευθύς μόλις μας δημοσιοποιηθεί.

Τρίτη 25 Αυγούστου: Την στάση του ΟΔΙΕ καυτηριάζουν οι αναβάτες και προειδοποιούν για απεργία, αν δεν καταβάλλονται οι αμοιβές τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Μετά από Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/08/2015 και ώρα 10.00 στα γραφεία του Συνδέσμου μας και λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που επικρατεί, οι Αναβάτες αποφάσισαν να ιππεύσουν στις ιπποδρομίες μόνο στην περίπτωση που θα πληρώνονται το Δ1 και τις ιππεύσεις κάθε εβδομάδα, καθώς η κατάσταση του Οργανισμού (ΟΔΙΕ) είναι σε καθεστώς αναμονής λύσης και εκκαθάρισης, γεγονός που σημαίνει την αδυναμία πληρωμής ακόμα και για τα δεδουλευμένα, με πρόσφατο παράδειγμα την μη καταβολή της μισθοδοσίας των Αναβατών για τις 3 ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θυμίζουμε δε ότι, με την υπ' αριθμό πρωτοκ. 2232/03/07/2015 επιστολή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε διαβεβαιώσει ότι η διοίκηση του ΟΔΙΕ καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης έναντι των Αναβατών και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Συνεπώς, με δεδομένη αυτή την επιστολή, αλλά και με γνώμονα ότι οι υπάλληλοι του ΟΔΙΕ πληρώνονται κανονικά, διερωτόμαστε ποιός είναι αυτός ο μηχανισμός που αποφασίζει ότι οι οικογένειες των υπαλλήλων είναι πιο σημαντικές από τις οικογένειες των Αναβατών. Θα βρεθούν πολλοί να μας κατηγορήσουν, λέγοντας πως τα βάζουμε με τους υπαλλήλους του ΟΔΙΕ. Θα τους απαντήσουμε λοιπόν πως το θέμα δεν είναι γιατί και πότε πληρώνονται οι υπάλληλοι, αλλά η ανεκδιήγητη και εξόχως ύποπτη διοίκηση του κ. Ζαχαρή, που την τελευταία πενταετία, με την βοήθεια των γνωστών και αγνώστων κύκλων θεσμικών και μη, έχουν επιδοθεί σε άνευ προηγουμένου αγώνα καταστροφής των Ελληνικών ιπποδρομιών, με κύριο κριτήριο μόνο το τί θα πάρουν από τον Οργανισμό, προτού διαλυθεί εντελώς.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Παρασκευή 21 Αυγούστου: Δυστυχώς μία μόνο ελληνική συγκέντρωση την εβδομάδα, λόγω της περαιτέρω μείωσης του έμψυχου δυναμικού - Διέξοδο στην οριακή αυτή κατάσταση μπορεί να δώσει μια συνεργασία με τις κυπριακές ιπποδρομιακές Αρχές

Μπορεί με την δυναμική αντίδραση των φορέων και την παρέμβαση του Προέδρου της ΦΕΕ να αποφασίσθηκε η επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών και μπορεί ακόμα με την επάνοδο σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από την περασμένη ήδη εβδομάδα να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις ότι θα συμπληρωθεί πράγματι η συγκέντρωση της Παρασκευής 28ης Αυγούστου, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα προβλήματα ως προς την συνέχιση των ελληνικών ιπποδρομιών ίσως γρήγορα αποδειχθούν αξεπέραστα!! Κι αυτό γιατί στο διάστημα της απαράδεκτης (για λόγους που κατεγράφησαν σε προηγούμενες αναφορές μας) διακοπής τους επήλθε περαιτέρω και μάλιστα ουσιαστική μείωση του έμψυχου σε ίππους δυναμικού του ιπποδρόμου μας. Σύμφωνα δε με ανακοινώσεις της ΦΕΕ από τις 16 Ιουλίου μέχρι και σήμερα απομακρύνθηκαν οριστικά οι ίπποι: Μπάξτεντς Τσόϊς, Ράϊτ Γκραντ, Άλντερτον, Κόμπτον Στρητ, Μόμεντ Του Εξίτ, Ιμπέλ, Μάστερ Οφ Σασπένς, Χάντινγκ Λοβ, Σόπινγκ Όασις, Ποπ Μαρ, Γουΐσινγκ Μπριτζ, Φερένικος, Νέβερ Νέβερ Λαντ, Σεκόϊα, Αράμπιαν Μουνλάϊτ, Ρουαγιάλ Βενίνα, Θερβάντες, Ολύμπικ Τζουλ, Ζαντέρ, Στεφανία, Άϊντολς Άϊ, Γουέλς Ρουαγιάλ, ενώ έθανε και ο ίππος Ον Δε Ροκς. Επιπλέον δε μεταφέρθηκαν προσωρινά (χωρίς ακόμα να έχουν επιστρέψει) στο ιπποφορβείο του ιδιοκτήτη τους οι ίπποι Τζούνιπερ, Μις Τζέην, Σάντεϊ Μπελ, Σάρλοτς Γουέμπ, Βέρτικαλ, Κλήαρ Κατ, Μπλακ Μπιούτυ, Στάργωρ (νικητής του φετινού Ντέρμπυ), Γκρηκ Αλάρμ και Έλενα Καρ, όπως επίσης και ο ίππος Αλίνγκι. Έναντι δε των 33 προαναφερομένων, ελάχιστοι μόνο διετείς εισήλθαν, οι οποίοι βέβαια θα καθυστερήσουν να μπουν στις κούρσες.

Αναγκαστικά λοιπόν προ αυτής της κατάστασης οδηγούμεθα (επήλθε συμφωνία Αρχών και φορέων) σε μια μόνο ελληνική συγκέντρωση ανά εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και την νεώτερη παράταση (29 Σεπτεμβρίου) της θητείας του ΟΔΙΕ. Ελπίδα φυσικά όλων είναι να προκύψουν –έστω μετά τις εκλογές– κάποιες θετικές εξελίξεις, όσον αφορά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης και την ανάληψη της διαχείρισης από τον ΟΠΑΠ, ώστε γρήγορα στην συνέχεια να αλλάξει η άκρως οριακή πλέον αυτή κατάσταση.

Σε αντίθετη όμως περίπτωση, που επέλθει δηλαδή περαιτέρω καθυστέρηση και η αβεβαιότητα συνεχισθεί, θα τεθεί υπό αίρεση και η διεξαγωγή της μιας έστω συγκέντρωσης, που ούτως ή άλλως δεν επαρκεί για να διατηρήσει το ενδιαφέρον ενασχόλησης των ελαχιστοποιημένων εδώ και καιρό φιλίππων!! Την στιγμή δε που θα διεξάγεται καθημερινά στοίχημα σε αλλοδαπές κούρσες, θα επέλθει ολοκληρωτικός πλέον αφελληνισμός των ελληνικών ιπποδρομιών, που σύμφωνα και με την τραγική εμπειρία της τελευταίας πενταετίας απετέλεσε μία από τις βασικότερες αιτίες (πέραν βεβαίως των σοβαρών πράγματι αδυναμιών στην δομή και στην σύνθεση αρκετών εκ των ελληνικών κουρσών) απομάκρυνσης πληθώρας φιλίππων. Η μόνη καθαρή βεβαίως λύση είναι να εισέλθουν πολλά άλογα από το εξωτερικό, αλλά κάτι τέτοιο, όσο τουλάχιστον ο ΟΠΑΠ ακόμα περιμένει την επικύρωση της Σύμβασης, είναι εντελώς αδύνατο να συμβεί. Και γι' αυτό μοναδική διέξοδος, που εμείς προσωπικά μπορούμε να δούμε στο διογκούμενο πλέον πρόβλημα των ελληνικών ιπποδρομιών είναι να επιδιωχθεί και εφόσον είναι εφικτή να πραγματωθεί μια συνεργασία με τις κυπριακές ιπποδρομιακές Αρχές, κάτι που θυμίζουμε ότι ήταν δεδομένο ότι θα συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά κάποιοι φρόντισαν την τελευταία στιγμή να το ανατρέψουν. Στην Κύπρο διεξάγονται ανελλιπώς τουλάχιστον δύο εβδομαδιαίως συγκεντρώσεις, με 10 η καθεμιά πάντα κούρσες και με ικανό (από 8 έως και 12) αριθμό συμμετοχών ίππων, στις οποίες είναι γνωστό ότι ιππεύουν αρκετοί ήδη Έλληνες αναβάτες, ενώ παράλληλα είναι γνωστοί στο ελληνικό κοινό και οι Κύπριοι εκεί συνάδελφοί τους. Το επιπλέον δε σημαντικό είναι ότι διαγωνίζονται όπως εδώ σε έναν ιππόδρομο ανά τακτά διαστήματα και ότι τα πληροφοριακά στοιχεία είναι σχεδόν ανάλογα με τα του ελληνικού Τύπου. Η προοπτική λοιπόν μείξης κάποιων ελληνο-κυπριακών ελληνικών συγκεντρώσεων θεωρούμε ότι θα τόνωνε σταδιακά όλο και περισσότερο το στοιχηματικό ενδιαφέρον και των Ελλήνων φιλίππων. Είμαστε δε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα δεν είναι και λίγοι οι ιθύνοντες στην κυπριακή ιπποδρομιακή κοινότητα που εκφράζονται θετικά γι' αυτό το εγχείρημα, το οποίο σίγουρα θα λειτουργήσει και υπέρ του ΟΠΑΠ, όποτε αναλάβει την διαχείριση. Δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και διαφορές ως προς την γκανιότα ή και την στοιχηματική μίζα, ενώ ίσως προκύψουν και δυσκολίες ως προς το τηλεοπτικό σκέλος της, αλλά κάτω από την κρισιμότητα της άκρως οριακής πλέον ως προς την συνέχιση των ελληνικών ιπποδρομιών κατάστασης πολύ θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι οι διοικήσεις των φορέων του χώρου μας, με την ουσιαστική συνδρομή του προέδρου της ΦΕΕ, όπως ακριβώς συνέβη στην τελευταία σύσκεψη στην οποία αποφασίσθηκε η επανεκκίνηση των ελληνικών ιπποδρομιών, πρέπει και μπορούν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος.

  Τετάρτη 5 Αυγούστου: ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μετά από τρίωρης διάρκειας σύσκεψη, που από το πρωΐ της προηγούμενης ημέρας είχαν ζητήσει να γίνει οι φορείς του ιπποδρόμου και η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίσθηκε να ξαναρχίσουν οι ελληνικές ιπποδρομίες την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Συμμετείχαν σ' αυτήν ο πρόεδρος και δύο ακόμα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Τερζάκης, εκπροσωπώντας σαν ανώτερο στέλεχος του Υπ. Οικονομικών την πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος της ΦΕΕ Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Γεν. Δ/ντής της Πέτρος Ζαφείρης, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΔΙΕ Αλέξανδρος Ζαχαρής, καθώς και στελέχη του ΟΠΑΠ ("Ιπποδρομίες Α.Ε."), ενώ τους φορείς του ιπποδρόμου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών (ΕΙΔΙΕ) Χρήστος Θεοδωράκης και ο Γεν. Γραμματέας της Ενωσης Προπονητών Γιώργος Αλιμπινίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύσκεψη είχε σε πολλές στιγμές επεισοδειακό χαρακτήρα. Κι αυτό διότι στην πλήρως επιχειρηματολογημένη ανάλυση αρχικά του Χρ. Θεοδωράκη και εν συνεχεία του Γιώργου Αλιμπινίση για την ανακολουθία έως και εμπαιγμό -ειδικά μετά και την νεώτερη παράταση της θητείας του ΟΔΙΕ έως και τις 30 Σεπτεμβρίου- σε βάρος της ιπποδρομιακής κοινότητας και στην απαίτησή τους να ξαναρχίσουν οι ελληνικές κούρσες, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΔΙΕ Αλ. Ζαχαρής αντιπροέβαλε τις δυσκολίες που του δημιουργεί το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος που αυτές απαιτούν. Επόμενο ήταν να ακολουθήσουν έντονες φραστικές αντεγκλήσεις, φέρνοντας σε δύσκολη θέση και τον εκπρόσωπο του Υπ. Οικονομικών κ. Τερζάκη, καθώς για πολλοστή φορά κατέστη σαφές πως μοναδική επιδίωξή του είναι να πληρώνονται ανελλιπώς μέσω του στοιχηματισμού στις αλλοδαπές κούρσες οι υπάλληλοι του ΟΔΙΕ, ενώ την ίδια στιγμή, αθετώντας σε μεγάλο βαθμό ακόμα και τις υποχρεώσεις του σε καταβολή επάθλων, διακυβεύεται έως και ο αφανισμός του ελληνικού προϊόντος και της ιπποδρομιακής κοινότητας! Με την αποφασιστικότητα όμως των εκπροσώπων της, την δυναμική επίσης παρέμβαση του προέδρου της ΦΕΕ, ακόμα όμως και με την θετική στάση των στελεχών του ΟΠΑΠ αποφασίσθηκε η επανέναρξη στις 28 Αυγούστου των ελληνικών ιπποδρομιών.

- - - - - - - - - - - - - -

Τρίτη 4 Αυγούστου: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ και ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΤΩΝ ΦΕΕ, ΟΔΙΕ, ΟΠΑΠ (Ιπποδρομίες Α.Ε.), ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ, ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΞΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ - Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΘΑΝOTATA ΘA ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

- - - - - - - - - - - - - -

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Το πιο εφιαλτικό σενάριο! Νέα παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου της εκκαθάρισης - λύσης του ΟΔΙΕ!, ενώ παράλληλα δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής η πρωθυπουργική έγκριση της σύμβασης παραχώρησης! Αδρανής ακόμα ο ΟΠΑΠ!

Εύλογη πλέον κινητοποίηση - προσπάθεια των φορέων για την ταχύτερη δυνατή επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών.

Στις 29 Ιουνίου προωθήθηκε στη Βουλή (με υπογραφή των παραιτηθέντων στην συνέχεια Βαρουφάκη, Βαλαβάνη) η σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού ιπποδρόμου στην θυγατρική του ΟΠΑΠ "Ιπποδρομίες Α.Ε" και έκτοτε όλοι οι εμπλεκόμενοι περίμεναν και περιμένουν μέρα με την μέρα την οριστική έγκριση και επικύρωσή της!!

Αντ' αυτής όμως, δυστυχώς εξελίσσεται έως τώρα το πιο εφιαλτικό σενάριο! Οι ελληνικές κούρσες σταμάτησαν μετά την 8η Ιουλίου, ενώ αντίθετα δίδονται συνεχείς παρατάσεις στην εκκαθάριση - λύση του ΟΔΙΕ, συνεχιζομένου έτσι του έστω έντονα περιορισμένου στοιχηματισμού στις αλλοδαπές!

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με σχετική ανάρτηση από τον Γεν. Γραμματέα της Ενωσης Προπονητών, διέρρευσε η είδηση ότι ο πρωθυπουργός υπέγραψε την σύμβαση παραχώρησης. Δυστυχώς όμως αποδεικνύεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πως επρόκειτο περί παρανόησης και ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου αφορούσε μόνο νέα παράταση της θητείας του ΟΔΙΕ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου!!!

Με αρκετά πιθανό δε το ενδεχόμενο εκλογών και συνυπολογίζοντας κανείς ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει ακόμα αδρανής και συγχρόνως δεν υπάρχει κάποιος έστω αρμόδιος στο Υπ. Οικονομικών να προσφέρει ουσιαστική (ει δυνατόν θετική) πληροφόρηση με το "πότε και τι μέλλει γενέσθαι στον ελληνικό ιππόδρομο", πολύ εύκολα κανείς μπορεί να αντιληφθεί την απελπισία που έχει κυριεύσει τις δυο και πλέον χιλιάδες οικογένειες (πλην των υπαλλήλων βεβαίως του ΟΔΙΕ) που αποτελούν την ελληνική ιπποδρομιακή κοινότητα!!!

Ετσι εύλογα πλέον, σαν έσχατο μέτρο μερικής έστω αντιμετώπισης του αφανισμού των, εκδηλώθηκε από σήμερα έντονη κινητοποίηση των φορέων σε μια προσπάθεια, την οποία διαφαίνεται ότι θα υποστηρίξει πλήρως και η Φ.Ε.Ε., να ξαναρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν (κάποιοι προπονητές δηλώνουν ότι είναι εφικτό να συμβεί ακόμα και από την Τετάρτη 19 Αυγούστου) οι ελληνικές κούρσες!! Θέμα στίβου δεν φαίνεται να τίθεται, καθώς προ 20ημέρου κλιμάκιο της γνωστής εταιρείας Μακ Γκρέγκορ, προφανώς με εντολή του ΟΠΑΠ, τον ήλεγξε και τον βρήκε να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ασφαλώς και θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα πληρότητας- επάρκειας κουρσών, όπως το προηγούμενο διάστημα, αλλά με τυχόν ενεργοποίηση του νέου φορέα, εφόσον συμφωνεί σε μια τέτοια εξέλιξη και με στοιχειώδη έστω από πλευράς του κίνητρα σε ιδιοκτήτες και με κάποιο προγραμματισμό - σχεδιασμό όσον αφορά τις προσεχείς δημοπρασίες στο εξωτερικό, μπορεί ασφαλώς να καταστεί δυνατή και η αύξηση σ' ένα βαθμό του ζωϊκού δυναμικού προς το τέλος της χρονιάς.

Στις αμέσως επόμενες ημέρες, ανάλογα ενδεχομένως και με τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, θα δούμε αν μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί αυτή η επιχειρούμενη προσπάθεια των φορέων του ιπποδρόμου.

- - - - - - - - - - - - - -

Σάββατο 1 Αυγούστου: Χθες (Παρασκευή 31/7) διέρρευσε η είδηση πως ύστερα από υπογραφή ρύθμισης νομοθετικού περιεχομένου από τον Πρωθυπουργό εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος στον ΟΠΑΠ. Αυτή η είδηση ωστόσο επί του παρόντος τουλάχιστον δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί πλήρως και φημολογείται ότι ενδέχεται να έχουν προκύψει άλλου είδους εξελίξεις. Περισσότερα θα γνωρίζουμε από την Δευτέρα 3/8, όποτε και θα ενημερώσουμε άμεσα την τρέχουσα σελίδα.

- - - - - - - - - - - - - -

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην ΟΠΑΠ ΑΕ μετά από χθεσινή (Πέμπτη 30/7) υπογραφή ρύθμισης νομοθετικού περιεχομένου από τον Πρωθυπουργό. Μένει η εντός τριμήνου ψήφιση - επικύρωσή της από την Βουλή, η οποία όμως έχει τυπικό χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναμένουμε πολύ σύντομα τις πρώτες επίσημες πλέον ανακοινώσεις του νέου φορέα (Ιπποδρομίες Α.Ε. - ΟΠΑΠ), τόσο ως προς τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του για τον ελληνικό ιππόδρομο, όσο και ως προς τον χρόνο επανεκκίνησης.

- - - - - - - - - - - - - -

Τετάρτη 29 Ιουλίου: Εντονο φραστικό διάλογο είχε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΙΔΙΕ Χρ. Θεοδωράκης με τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΔΙΕ Αλ. Ζαχαρή. Χαρακτήρισε σαν απαράδεκτο το γεγονός να συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά (αν και υπολειτουργούν ή και δεν έχουν καν αντικείμενο εργασίας), από τις 7 Ιουλίου που σταμάτησαν οι ελληνικές κούρσες, σχεδόν όλοι οι εργατο-υπάλληλοι του Οργανισμού (εξαιρέσει όσων βρίσκονται ήδη σε διακοπές) και ζήτησε την άμεση ρύθμιση της ασφαλιστικής κάλυψης των αναβατών, παράλληλα δε και την καταβολή –στο μέτρο του εφικτού– οφειλόμενων επάθλων, ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στα οικονομικά προβλήματα της σίτισης των ίππων. Η παρέμβασή του αυτή είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς σε πρώτη φάση ρυθμίστηκε η οφειλή του α΄ τριμήνου του ασφαλιστήριου συμβολαίου των αναβατών, οι οποίοι έλυσαν την αποχή τους, επιστρέφοντας στις προπονήσεις.

- - - - - - - - - - - - - -

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Δυστυχώς δεν έχει προκύψει καμία νεώτερη μέχρι στιγμής εξέλιξη. Ελάχιστες μόνο και σε πολύ ελαφρό ρυθμό είναι οι προπονήσεις που γίνονται και σε αυτές μάλιστα δεν συμμετέχει η μεγάλη τουλάχιστον πλειοψηφία των αναβατών, καθώς από τις 20 Ιουλίου έχει επανέλθει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειάς τους, το κόστος της οποίας -όσο ο ΟΠΑΠ περιμένει ακόμα την υπογραφή της σύμβασης στη Βουλή, μένοντας ουσιαστικά ανενεργός- δεν φαίνεται ότι μπορεί να το αναλάβει είτε ο ΟΔΙΕ είτε η ΦΕΕ. Υπάρχει βεβαίως αρκετή κινητικότητα σχεδόν καθημερινά από στελέχη του ΟΠΑΠ σε χώρους του ιπποδρόμου και έχει επιπλέον διαδοθεί πως έχουν δημιουργήσει κάποιο προσχέδιο προγράμματος ελληνικών ιπποδρομιών από την στιγμή που θα αναλάβουν την διαχείρηση, παράλληλα δε και ότι προτίθεται ο νέος φορέας να εγγυηθεί στην επανέναρξη το 50% (έναντι του 30%, που αποτελεί τώρα την πρώτη δόση) των υφισταμένων επάθλων, αλλά όλα αυτά είναι στην σφαίρα απλώς και μόνο της φημολογίας.

Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι σε αυτήν την φάση δημιουργήθηκε το πιο αρνητικό σενάριο. Την ώρα που εξακολουθεί να συνεχίζεται ο στοιχηματισμός στις ξένες κούρσες, με την παράταση που δόθηκε μέχρι 24/8 για την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ, ο ελληνικός ιππόδρομος παραμένει αντίθετα κλειστός!! Τέτοιο ...καταπληκτικό προγραμματισμό ποιος θα μπορούσε άραγε να διαννοηθεί(;) Και σκεφτείτε ότι η σύμβαση βρίσκεται ήδη από τις 29/6 στην Βουλή, περιμένοντας ακόμα την επικύρωσή της, με την οποία ασφαλώς θα υποχρεούτο ο νέος φορέας (Ιπποδρομίες Α.Ε.) να προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις για τον όποιο σχεδιασμό του, ώστε να γνωρίζει και αν είναι δυνατόν να μπορεί ο κάθε ένας εκ των εμπλεκομένων να κάνει τις εκτιμήσεις του.

Μακάρι μετά την χθεσινή δεύτερη ψήφιση των προαπαιτούμενων στην Βουλή να προκύψει επιτέλους τις επόμενες ημέρες κάποια θετική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση ευνόητο είναι πως θα υπάρξει ενημέρωση από την τρέχουσα σελίδα.

- - - - - - - - - - - - - -

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 24/8 Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ. ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.

Τετάρτη 15 Ιουλίου: Χθες (Τετάρτη 14/7) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ ΑΕ για τις 24/8. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα ο οργανισμός μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. 'Ετσι συνεχίζονται οι γαλλικές ιπποδρομίες (ήδη έχει αναγγελθεί προσωρινό πρόγραμμα μέχρι και την Δευτέρα 20/7), ενώ αντίθετα είναι άγνωστο το μέλλον των ελληνικών!!

Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο-Πέμπτη 15/7 πρόκειται να συνεδριάσει η ΦΕΕ και ενδέχεται να προκύψουν νεώτερα σε αυτό το ζήτημα, περίπτωση κατά την οποία ευνόητο είναι πως θα ενημερωθεί άμεσα η τρέχουσα σελίδα. 'Οπως και να έχει οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε στους φιλίππους αναγνώστες μας τα εξής: Η τελευταία ξένη έντυπη έκδοση του περιοδικού μας θα γίνει την Παρασκευή 17/7 και θα εμπεριέχει τόσο τις κούρσες της ίδιας ημέρας, όσο εκείνες του Σαββάτου 18/7. Από εκεί κι έπειτα ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην τρέχουσα σελίδα και σε ελεύθερη πρόσβαση. Μοναδική περίπτωση να διαφοροποιήσουμε την τακτική μας είναι να προκύψουν στοιχεία, που να συνηγορούν στο να ξεκινήσουν και οι ελληνικές ιπποδρομίες.

- - - - - - - - - - - - - -

Παρασκευή 10 Ιουλίου: Ενώ "έπεσε" οριστικά –μετά και την διεξαγωγή της συγκέντρωσης της Τετάρτης 8/7– η αυλαία των ελληνικών υπό τον κρατικό Ο.Δ.Ι.Ε. ιπποδρομιών, λήφθηκε αντίθετα η απόφαση να παραταθούν μέχρι και την επόμενη Τετάρτη 15/7 οι αλλοδαπές (γαλλικές κυρίως) κούρσες. Ενδέχεται δε, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν, να επεκταθεί ίσως και μέχρι το τέλος Ιουλίου ο στοιχηματισμός σ' αυτές. Αυτή είναι μία από τις επιδιώξεις των φορέων του ιπποδρόμου, ειδικότερα δε των ιδιοκτητών και προπονητών, προκειμένου να προκύψουν κάποια επιπλέον έσοδα, ώστε να βοηθήσουν τόσο στην αποπληρωμή των εκτάκτων κυρίως υπαλλήλων του Οργανισμού, όσο και στην αντίστοιχη των οφειλών εξ επάθλων.

Παράλληλα οι φορείς του ιπποδρόμου αποφάσισαν σε σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση να επιδιώξουν συνάντηση-συζήτηση με την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κα Βαλαβάνη, προκειμένου να της επισημάνουν την αναγκαιότητα να υπάρξουν ορισμένες τροποποιήσεις προ της ψήφισής της στην Βουλή. Κι αυτό γιατί η Σύμβαση Παραχώρησης προς τον ΟΠΑΠ, όπως είναι μέχρι αυτή την στιγμή, δεν διασφαλίζει την υποχρέωση του νέου φορέα να διεξάγει για τα δύο τουλάχιστον πρώτα χρόνια ελληνικές ιπποδρομίες, παρά μόνο με την προϋπόθεση να υπάρχουν 300 ενεργοί ίπποι. Ναι μεν δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου να διατηρηθεί αυτός ο αριθμός ίππων μέχρι την επανέναρξή τους, αλλά επειδή είναι σημαντικό το διάστημα της διακοπής και φοβούνται μήπως απομακρυνθούν κι άλλα άλογα, που ίσως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθούν, προτίθενται να ζητήσουν είτε τον περιορισμό αυτού του αριθμού, είτε να ληφθεί πρόνοια να διατεθεί από πλευράς του ΟΠΑΠ ένα ποσό (το οποίο να αφαιρεθεί από το σύνολο των ενοικίων εκμίσθωσης) σαν επιδότηση για την συντήρηση του υπάρχοντος ζωϊκού δυναμικού. Ένα ακόμα θέμα που επιδιώκουν οι φορείς και ελπίζουν μέσω της κας Βαλαβάνη σε συζήτησή της με την ηγεσία του ΟΠΑΠ να το επιτύχει, είναι να υπάρξει με την επανέναρξη ένα σταθερό ύψος επάθλων, βελτιωμένο φυσικά από τα σημερινά επίπεδα, προκειμένου να λειτουργήσει σαν κίνητρο διατήρησης (ει δυνατόν και αύξησης) των ιδιοκτητών.

Επισημαίνουμε ότι η Σύμβαση προβλέπει σαν μίνιμουμ ημερομηνία ανάληψης της διαχείρισης του ελληνικού ιπποδρόμου από τον νέο φορέα την 24η Αυγούστου και σαν μάξιμουμ την 24η Σεπτεμβρίου. Από πλευράς βέβαια ΟΠΑΠ έχει αναφερθεί ότι η επανέναρξη θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε αυτό τουλάχιστον να ισχύσει, αλλά φυσικά οι εξελίξεις (σχετιζόμενες και με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και της ύπαρξης ή όχι συμφωνίας μ' αυτούς) δεν αποκλείεται να συντελέσουν στην μετακίνηση αυτής της ημερομηνίας.

Προσθέτουμε τέλος ότι, αναφορικά με την Σύμβαση, μπορεί γρήγορα με την επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών να προκύψει κι ένα επιπλέον ζήτημα (μεταξύ ΟΠΑΠ και Φ.Ε.Ε.), που σχετίζεται με την καταβολή των αμοιβών σε Τεχνικούς Επιτετραμμένους. Όπως είναι διατυπωμένη, αναφέρεται βάσει συγκεκριμένων άρθρων ότι η καταβολή της ημερήσιας αμοιβής των Τεχνικών Επιτραμμένων, που είναι αναγκαίοι για την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών, βαρύνει την Φ.Ε.Ε. Είναι γνωστό όμως ότι η τελευταία δεν διαθέτει πόρους και κατά συνέπειαν ασφαλώς πρέπει και αυτό το ζήτημα, που εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα, να διευθετηθεί προ της επικύρωσης στην Βουλή της Σύμβασης.

Ευνόητο είναι ότι καθημερινά πλέον, όταν τουλάχιστον υπάρχει κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός, θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα μας με τις τρέχουσες εξελίξεις.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Τέλος εποχής για τον κρατικό υπό τον Ο.Δ.Ι.Ε. ιππόδρομο, χωρίς ακόμα να έχουν μπει οι πρώτοι έστω τίτλοι της οριοθετούμενης για την 1η Σεπτεμβρίου επαναλειτουργίας του, υπό τον ΟΠΑΠ πλέον

Το κυρίαρχο όμως αυτή την στιγμή ζήτημα είναι να δοθεί βιώσιμη λύση στην κοινωνική και οικονομική ασφυξία της χώρας

Τις πιο κρίσιμες στιγμές στην μεταπολιτευτική ιστορία της βιώνει η χώρα μας, με τον λαό της να έχει υποστεί τα πάνδεινα και την ηγεσία της να αναζητά απεγνωσμένα να βρεθεί επιτέλους μια βιώσιμη λύση, που κατ' αρχήν να άρει την κορυφωμένη πλέον οικονομική ασφυξία και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την σταδιακή ανάκαμψη. Και οι ευχές όλων των Ελλήνων συνοδεύουν την επίτευξη των στόχων του οικονομικού επιτελείου στην σημερινή –θεωρούμενη από αρκετούς ίσως και ακροτελεύτια– σκληρή διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Την ίδια στιγμή έρχεται μετά από 48 χρόνια το τέλος εποχής για τον κρατικό υπό τον Ο.Δ.Ι.Ε. ελληνικό ιππόδρομο, τον οποίο κυριολεκτικά ...τελείωσε η σημερινή επαίσχυντη υπό τον Ζαχαρή διοίκησή του. Δεν το έκανε βεβαίως μόνη της, καθώς την "βοήθησαν" έντονα σ' αυτό οι τραγικές αποφάσεις της Φιλίππου Ενώσεως και η για πολύ μεγάλο διάστημα συναλλαγή της με ορισμένους –τους πιο ισχυρούς κυρίως– είτε παράγοντες, είτε ιδιοκτήτες, είτε και επαγγελματίες. Και το "τελείωμα" του χώρου δεν εστιάζεται μόνο, όπως ίσως αρκετοί θεωρούν, στην συνεχή ήδη από τα τέλη του 2010 υπερσυρρίκνωση του ζωϊκού δυναμικού, συνεπακόλουθο της οποίας ήταν και είναι ακόμα η αφαίρεση πάρα πολλών από τα ελκυστικά στοιχεία που διέθεταν οι ελληνικές κούρσες, αλλά και στην ετσιθελική και σε παρανοϊκή έκταση επιβολή στοιχηματισμού σε ξένες ιπποδρομίες από πολλές χώρες και πληθώρα ιπποδρομιών! Και οι δυο αυτές από κοινού παράμετροι, που ουσιαστικά συνιστούν την αλλοτρίωση της στοιχηματικής φιλοσοφίας, που για πολλά χρόνια είχε εμπεδωθεί στον Φαληρικό ιππόδρομο, συνετέλεσαν στην απομάκρυνση πληθώρας ιδιοκτητών και ακόμα περισσότερο στην σταδιακή αποδόμηση της μεγάλης γενιάς φιλίππων που είχε εκεί δημιουργηθεί!

Ο ιππόδρομος έχει ξαναγυρίσει σε αρχέγονη σχεδόν μορφή, κουβαλώντας επιπλέον ένα σωρό βαρίδια (σε ό,τι αφορά παραβίαση κανόνων λειτουργίας ή και συμπεριφορών), που προστέθηκαν ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο εμείς που έχουμε βιώσει την δεκαετία του '60, όπου και τότε κάπως έτσι περίπου ήταν από πλευράς τουλάχιστον ζωϊκού δυναμικού τα πράγματα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορεί κάλλιστα να ανακάμψει ο ιππόδρομος και σταδιακά να αρχίζει να ξαναγνωρίζει ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, υπό την προϋπόθεση όμως η ΟΠΑΠ Α.Ε., που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αναλαμβάνει την διαχείρισή του, να επιδείξει –πέραν όλων των άλλων σωστών και αυστηρών συνάμα κανόνων που θα πρέπει να επιβάλλει– το μέγιστο δυνατό όραμα, σαν εκείνο του επανϊδρυτή των ελληνικών ιπποδρομιών (μετά τις στάχτες των πολέμων) Ουΐλλιαμ Ρηζ. Και να στηριχθεί βεβαίως στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενδυνάμωση των πυλώνων του τρίπτυχου ιδιοκτησία - φίλιπποι - αξιοπιστία, ξεκινώντας φυσικά από την αξιοπιστία (στην οποία εμπεριέχεται και όλο το κομμάτι της τηλεοπτικής παρουσίας και προβολής), που υπό τις σημερινές ειδικότερα συνθήκες είναι η κυρίαρχη που μπορεί να επαναπροσελκύσει απομακρυνθέντες και να δημιουργήσει πολλούς νέους οπαδούς του σπορ!

Το τοπίο πάντως μέχρι και αυτή την στιγμή είναι θολό ως προς τις πραγματικές προθέσεις του ΟΠΑΠ για το αύριο των ελληνικών ιπποδρομιών. Τα στελέχη του εδώ και κάποιο καιρό έχουν μονίμως εγκατασταθεί στον χώρο και έχουν προβεί σε πλειάδα συζητήσεων για σειρά θεμάτων με πολλούς παράγοντες. Επιπλέον, πέραν αυτού, έχει δοθεί από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ και η προφορική υπόσχεση του νέου φορέα για μια πανηγυρική πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που έχει οριοθετηθεί για την –μετά από διακοπή ενάμιση και πλέον μήνα– επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών. Όμως, αν και η σύμβαση έχει εδώ και αρκετές ημέρες οδηγηθεί στην Βουλή, καθυστερεί εν τούτοις ακόμα η επικύρωσή της (αυτό πιθανόν να σχετίζεται με την –επαναλαμβάνουμε– ευκτέα ευόδωση των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους) και παράλληλα δεν έχει προκύψει η παραμικρή ακόμα ουσιαστική τουλάχιστον ένδειξη για τους σχεδιασμούς του, όσον αφορά το μέλλον του σπορ. Και ταυτόχρονα έτσι είναι όλα σε πλήρη στασιμότητα, για να μηνπούμε ότι αποδομείται ακόμα περισσότερο το υπάρχον ζωϊκό δυναμικό με την φτωχοποίηση της πλειοψηφίας επαγγελματιών, ενώ θα μπορούσε –αν υπήρχαν στοιχειώδεις έστω ενδείξεις ως προς τις προθέσεις πράγματι ανάπτυξης– να είχε δημιουργηθεί μια δυναμική από πλευράς ήδη υπαρχόντων ή και νέων ιδιοκτητών.

Μακάρι όλα αυτά να αλλάξουν από αύριο, μετά την πολυπόθητη επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης και να υπάρξουν θετικές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εξελίξεις για τον χώρο μας. Κάτι άλλο πέραν ευχών και προσδοκιών δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει, καθώς θα γίνει τελικά ό,τι και αν έχει σχεδιάσει η ηγεσία του νέου φορέα. Αποχαιρετώντας πάντως –προσωρινά ελπίζουμε– τους φιλίππους αναγνώστες μας και συνιστώντας ψυχραιμία ει δυνατόν σε όλους, επισημαίνουμε ότι για οτιδήποτε αξιοσημείωτο τουλάχιστον γεγονός προκύπτει θα ενημερώνεται η ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε πράγματι να ανανεωθεί το ραντεβού μας μαζί τους για την επαναλαμβάνουμε οριοθετούμενη (που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα αλλάξει) έναρξη της νέας σελίδας των ελληνικών ιπποδρομιών από 1ης Σεπτεμβρίου.

Για να προβληματισθούν όλοι ως προς τις προτεραιότητες του χώρου:

Αναδρομή στο παρελθόν για να θυμηθούμε το πώς προέκυψε τότε η μεγάλη ανάπτυξη των ιπποδρομιών

Πέρασε ήδη ενάμισης μήνας από τότε που υπεγράφη (και λίγο μόνο αργότερα εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο Επικρατείας) η σύμβαση της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην χώρα μας για 20ετία. Και ενώ (αν βεβαίως δεν προκύψει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο) απομένει ένας μόνο μήνας μέχρι την έναρξη εκκαθάρισης - λύσης του Ο.Δ.Ι.Ε., που συνδέεται ασφαλώς και με την διακοπή των ιπποδρομιών μέχρι την επανεκκίνησή τους από 1ης Σεπτεμβρίου, θολό είναι το τοπίο, όσον αφορά τους ενδεχόμενους σχεδιασμούς και γενικότερα τις προθέσεις του νέου φορέα (ΟΠΑΠ) για το πώς σκέπεται να διαχειρισθεί τις ελληνικές ιπποδρομίες.

Είναι δεδομένο ότι εδώ και κάποιο καιρό γίνονται πολλές συζητήσεις μεταξύ των στελεχών του, τόσο με την Φ.Ε.Ε. και τον Ο.Δ.Ι.Ε., όσο ενδεχομένως και με διοικήσεις άλλων φορέων του χώρου, αλλά το μόνο γνωστό, κι αυτό σύμφωνα με αισιόδοξες πράγματι δηλώσεις που έγιναν την ημέρα της υπογραφής από σχελέχη του ΟΠΑΠ και που θέλουμε να ελπίζουμε ότι πράγματι θα υλοποιηθούν, είναι ότι σκοπεύει να δημιουργήσει πανηγυρικό κλίμα στην επανέναρξη. Όσον αφορά όμως για το αμέσως επόμενο διάστημα, εξακολουθεί να κρατά "κλειστά τα χαρτιά" ως προς τις προθέσεις του και αυτό πιθανότατα θα ισχύει μέχρι να επικυρωθεί και από την Βουλή η σύμβαση παραχώρησης.

Ο χρόνος όμως περνάει και μένει μόνο κάτι περισσότερο από ένα 15νθήμερο μέχρι τις προσεχείς δημοπρασίες, που θα γίνουν στο εξωτερικό στα τέλη του τρέχοντος μηνός και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Έτσι αρχίζουν ήδη να μειώνονται και οι ελπίδες (μια και δεν υπάρχει κάποιο από πλευράς του ΟΠΑΠ στοιχείο, όσον αφορά είτε εγγυήσεις για τα έπαθλα, είτε τυχόν επιδοτήσεις προς ιδιοκτήτες για αγορά ίππων) για μια άμεση ουσιαστική αύξηση του ζωϊκού δυναμικού, χωρίς την οποία θα είναι με τις σημερινές συνθήκες αδύνατο να έχουμε στο επόμενο διάστημα ανταγωνιστικότερες και ελκυστικότερες για τους φιλίππους ιπποδρομίες. Και εύλογα βέβαια μεγιστοποιούνται οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί, για το πώς οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους εμπλεκόμενους στον χώρο, εφόσον στερηθούν και της αισιόδοξης ελπίδας για κάτι γρήγορα καλύτερο, θα αντέξουν την επί ενάμιση μήνα διακοπή των ιπποδρομιών!

Με βάση δε όλα αυτά και επειδή είναι αστείο σ' ένα τεραστίου μεγέθους στοιχηματικό οργανισμό σαν τον ΟΠΑΠ να του πει κανείς τί θα πρέπει να κάνει, κρίνουμε σκόπιμο σήμερα αντί σχολίου και προτάσεων να προβούμε σε μια καθαρά αφηγηματικού χαρακτήρα αναδρομή στο πώς κυριολεκτικά από το μηδέν δημιουργήθηκαν σταδιακά οι προϋποθέσεις της απίστευτα εντυπωσιακής ανάπτυξης τότε των ελληνικών ιπποδρομιών, όπως ακριβώς την έχουμε βιώσει.

Χάρις στο μεγάλο ιπποδρομιακό όραμα του Ουΐλλιαμ Ρηζ, οι ελληνικές ιπποδρομίες –κυριολεκτικά από τις στάχτες των πολέμων που είχαν προηγηθεί– άρχισαν με φοβερά υποτυπώδη τρόπο φυσικά να ξαναλειτουργούν το 1951. Οι δικές μας προσωπικές πρώτες εμπειρίες (αν και το περιοδικό μας εκδίδετο ήδη από το 1953) ξεκινούν από τα μέσα της δεκαετίας του '60. Απειροελάχιστο τότε το ζωϊκό δυναμικό, εξασφάλιζε πολύ λίγες μόνο κούρσες μια φορά την εβδομάδα, με μία - δυο μάλιστα απ' αυτές να αφορούν σε στρατιωτικούς ίππους. Παρά ταύτα ο Φαληρικός ιππόδρομος είχε μια ιδιαίτερα γραφική ομορφιά και κυρίως απέπνεε υψηλή ποιότητα, με το καθαρά αγγλοσαξωνικό μοντέλο που είχε επιβάλει ο ιδρυτής του και με το μεγάλο κύρος όχι μόνο των ελάχιστων έστω ιδιοκτητών, αλλά και της πλειοψηφίας των εμπλεκόμενων επαγγελματιών. Πολύ περιορισμένος φυσικά ήταν και ο αριθμός των φιλίππων, αλλά ανάμεσά τους έβλεπε κανείς πολλά διαπρεπή πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα θα λέγαμε του καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, για να διατηρείται αμείωτη αυτή η ποιότητα του χώρου, για να είναι κανείς θαμώνας του αθλητικού περιπτέρου (όπου είχε μόνιμη στην γωνία της εισόδου των ίππων προς το πάντοκ θέση ο αείμνηστος θεατράνθρωπος Μάνος Κατράκης, με τον Βασίλη Αυλωνίτη και άλλους να προτιμούν την συνεχή παρουσία τους στο πάντοκ της πρώτης θέσης), χρειαζόταν να πληρώνει τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής χρηματικό εισιτήριο, πέραν της υποχρέωσής του για την πλέον αξιοπρεπή ένδυση και την πιο κόσμια συμπεριφορά. Θα πει κανείς, άλλη εποχή κι άλλη κοινωνία. Και θα έχει ασφαλώς δίκιο, αλλά ακόμα κι έτσι οι συγκρίσεις με το αλαλούμ που γινόταν πολύ-πολύ αργότερα και το τί συμβαίνει σήμερα απέχουν παρασάγγας.

Ο ελληνικός ιππόδρομος τότε λειτουργούσε με 18 έως 20 το πολύ άτομα, αλλά είχε μια υποδειγματική σ' όλους τους τομείς τάξη. Υπήρχε φυσικά χαντικάπερ ισοζυγιστής, που κανείς δεν διανοείτο τουλάχιστον για πολλά χρόνια (γιατί πολύ αργότερα αυτό συνέβη με έντονο μάλιστα τρόπο) να αμφισβητήσει την κρίση του. Διεξήγοντο δε όλες οι κούρσες που προγραμματίζονταν, ανεξαρτήτως του αριθμού ίππων που ενεγράφοντο και συμμετείχαν, με αποτέλεσμα έτσι σαφώς να υπάρχει ένα αίσθημα δίκαιας αντιμετώπισης ιδιοκτητών και ίππων. Αρκετοί από εσάς σίγουρα θα έχετε προλάβει όχι μόνο τις κόντρες των περίφημων Πάοκ και Αθήνιαν Πρινς, αλλά και πολλά χρόνια πιο πριν των Μπάλατον, Αξιού κλπ. Όμως από εκείνα τα χρόνια είχαμε τις φοβερές μονομαχίες δύο ίππων, των Σπετσιώτη και Γαλαξία, που πολύ γρήγορα σαν διετείς ξεχώρισαν αισθητά από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους και σαν ένα σχεδόν άλογο πάλευαν οι δυο τους σ' όλες ανεξαιρέτως τις αποστάσεις από 1000 μέχρι 2400 μ.!

Φυσικά και το στοίχημα ήταν επίσης ελάχιστο (καθώς μάλιστα τα πληροφοριακά στοιχεία του Τύπου περιορίζονταν στην παράθεση ιπποδρομιακών αποτελεσμάτων, σε κάποιο σχόλιο και απλώς σε προβλέψεις), αλλά για την "Ελληνική Εταιρεία Ιπποδρομιών", που είχε την διαχείριση και εκμετάλλευσή του, προείχε πάνω απ' όλα η διατήρηση των υψηλών ποιοτικών στάνταρ του χώρου, με τον διευθύνοντα ωστόσο αείμνηστο Ουΐλλιαμ Ρηζ να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για βελτιώσεις, στα πλαίσια των εξαιρετικά περιορισμένων δυνατοτήτων που είχε. Και χάρις στις προσωπικές σχέσεις ή και φιλίες του, σταδιακά κατάφερε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους ιδιοκτήτες του εξωτερικού (ίσως θυμούνται κάποιοι παλαιοί τον μεγάλο Σταύλο του πρίγκηπα Σερίφ Νασέρ Μπεν Γκαμίλ), δίνοντας για κάποια χρόνια μεγαλύτερη κατ' ανάγκην έμφαση στις κούρσες αραβικών ίππων, μια και ήταν λιγοστά τα ελληνικά καθαρόαιμα. Έτσι άρχισαν σιγά - σιγά να γίνονται πιο πλούσιες σε συμμετοχές οι ιπποδρομίες και να υπάρχει –πολύ μικρή πάντως ακόμα– βελτίωση και στα στοιχηματικά δεδομένα.

Το μεγάλο "μπαμ" όμως, με τρόπο και σε έκταση που δεν μπορούσε κανείς όχι να προβλέψει, αλλά ούτε καν να πιθανολογήσει, άρχισε να γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του '60. Οφειλόταν σε δύο στοιχεία, που με μικρή μεταξύ τους διαφορά συνέβησαν: Το ένα είναι ότι τα ιπποδρομιακά έντυπα συνεχώς άρχισαν να αναβαθμίζονται και πολύ γρήγορα έφθασαν στο σημείο να δίνουν φοβερά στοιχεία τόσο για τις συγκρίσεις των επιδόσεων, όσο και για την αγωνιστική κατάσταση και φόρμα των ίππων, με βάση φυσικά την διαγωγή τους στις προπονήσεις. Στα πλαίσια δε της παροχής τους, από τότε το περιοδικό μας είχε πλήρως επαγγελματικοποιήσει τους ανθρώπους του χρονομετρικού "τημ", κάτι που ούτε στο ελάχιστο πριν δεν συνέβαινε. Το δεύτερο ήταν η έλευση της χούντας και η απόλυτη αλλαγή του ιπποδρομιακού στάτους. Ανέλαβε καθ' ολοκληρίαν τον ιππόδρομο ο Ασλανίδης, ο οποίος –ανεξαρτήτως της γνώμης του καθενός, στηριγμένες σε πολιτικές/ιδεολογικές βάσεις– είχε επίσης σε τεράστιο βαθμό το όραμα της ανάπτυξης του σπορ. Επέβαλε δε ένα πλαίσιο ελέγχου, που γρήγορα δεν επέτρεπε ούτε καν την σκέψη στον οποιονδήποτε για κάθε είδους παρανομία ή εκτροπή. Είναι δε χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις του ενός εκ των δύο τότε κορυφαίων αναβατών, ο οποίος για κάποιο εμφανές "κράτημα" αλόγου αποκλείσθηκε για πάνω από δύο χρόνια και αναγκάσθηκε τότε να κάνει την θητεία του κυριολεκτικά έξω από τα σύνορα, καθώς και ενός άλλου συναδέλφου του (τα ονόματα δεν χρειάζεται νομίζουμε να αναφερθούν), που για αντίστοιχο πάλι λόγο δεν ξανα-ίππευσε, παρότι ήταν τότε στην αιχμή της καριέρας του. Παράλληλα αστυνομεύονταν με υποδειγματικό τρόπο οι Σταύλοι, στους οποίους για να μπει ο υπεύθυνος ιπποκόμος έπρεπε πρώτα να χρησιμοποιήσει το ένα από τα δύο κλειδιά ο αστυνομικός. Και με τέτοιες καταστάσεις για χρόνια πολλά έβλεπε ο φίλιππος κόσμος τους ίππους να διαγωνίζονται, ανεξαρτήτως ομίλων, σταθερά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, με τους παίκτες έτσι (κυρίως δε όσους είχαν έφεση στην παρατηρητικότητα και στο να "βλέπουν κούρσες", παράλληλα δε να συγκρίνουν όσο ήταν δυνατόν καλύτερα δοκιμές και επιδόσεις) να αντιλαμβάνονται ότι έχουν πράγματι την ικανότητα να τις μετρήσουν σωστά και να προβαίνουν σε όσο το δυνατόν (πάντα βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας της εύνοιας ή τύχης) πιο σωστές επιλογές.

Κι έτσι σε μια εποχή βέβαια, που δεν υπήρχε πλην του Προ-πο κάποιο άλλο ανταγωνιστικό στοίχημα, έβλεπες κυριολεκτικά σε κάθε νέα ιπποδρομιακή συγκέντρωση όλο και νέα πρόσωπα, ειδικότερα δε φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, που σε συνδυασμό και με την μεγάλη πράγματι υποστήριξη των τοπικών γύρω από τον Φαληρικό ιππόδρομο κοινωνιών, δημιουργήθηκε μια νέα μεγάλη γενιά φιλίππων. Και η δυναμική της αυτή, παρά τον εκφυλισμό λίγο - πολύ σε όλα τα επίπεδα, που σταδιακά όλο και περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες άρχισε να έρχεται, είχε τις αντοχές να συντηρεί μέχρι πρότινος το ιπποδρομιακό οικοδόμημα, ο μεγάλος μαρασμός του οποίου συντελέσθηκε σταδιακά την τελευταία πενταετία, για λόγους (σχετιζόμενους με ενέργειες της Φ.Ε.Ε., του Ο.Δ.Ι.Ε., αλλά και επαγγελματιών που φρόντισαν να επωφεληθούν για το προσωπικό ο καθένας τους συμφέρον) που κατ' επανάληψη και με κάθε τρόπο έχουν αναφερθεί και που είναι ήδη σε όλους γνωστοί.

Αν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να αμφισβητήσουν όλη την πιο πάνω αφήγηση, διαθέτοντας όμως και επιχειρήματα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις τους και αν χρειασθεί να τους απαντήσουμε. Θεωρούμε όμως ότι είναι η απόλυτη αλήθεια και σ' αυτήν μπορεί κανείς, που έχει στοιχειώδεις έστω ιπποδρομιακές γνώσεις και σωστή φυσικά κρίση, να αντιληφθεί ότι μόνο με την ισχυροποίηση του τρίπτυχου Ιδιοκτήτες - Φίλιπποι - Αξιοπιστία (όχι μόνο ως προς την όσο το δυνατόν πιο σταθερή αγωνιστική απόδοση των ίππων, αλλά ακόμα σε συμπεριφορές, δεοντολογίες κλπ., πλήρους δηλαδή προσαρμογής σε σωστά εφαρμοζόμενους κανόνες) μπορούν να ξαναδημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης των ελληνικών ιπποδρομιών. Με ακόμα μεγαλύτερη θα λέγαμε έμφαση στον πυλώνα της αξιοπιστίας, τον ισχυρότερο κατά την γνώμη μας για την προσέλκυση νέου κόσμου, αλλά και με απαραίτητη επίσης την αύξηση έστω στο μέτρο του εφικτού ιδιοκτητών και ζωϊκού δυναμικού, για να υπάρξουν και ανταγωνιστικότερες - ελκυστικότερες κούρσες.

* * * * * * *

Το πιο πάνω άρθρο, αυτούσιο, είχε δημοσιευθεί πριν ένα και πλέον μήνα σε κάποια έκδοση του "Γκανιάν". Μας ζητήθηκε όμως στην συνέχεια από πολλούς φιλίππους να προχωρήσουμε την αναδρομική αυτή αφήγηση και στα επόμενα μετά το '70 χρόνια, κάτι που δεν είχαμε κάνει, θεωρώντας ότι ήταν λίγο - πολύ γνωστά από αρκετές παλαιότερες αναφορές μας. Σήμερα όμως, με την διακοπή των ιπποδρομιών και εν αναμονή των εξελίξεων, κρίνουμε σκόπιμο –στα πλαίσια αυτής της επιθυμίας που μας εκφράσθηκε– να πούμε ορισμένα πράγματα ακόμα.

Το μεγάλο λοιπόν "μπαμ", όσον αφορά την καθημερινή προσέλκυση όλο και νέων φιλίππων, είχε ήδη γίνει, αλλά τα επόμενα χρόνια –με μια σειρά ενεργειών από τον παντοκράτορα τότε στην χούντα και μοναδικό διευθύνοντα τον ελληνικό ιππόδρομο Ασλανίδη– κυριολεκτικά "απογειώθηκαν" σε απίστευτο βαθμό οι ελληνικές ιπποδρομίες.

Η μεγάλη πλέον δύναμή τους ήταν η απίστευτη αξιοπιστία που είχε εδραιωθεί στους στοιχηματίζοντες και σ' αυτήν βέβαια, πέραν της υποδειγματικά σταθερής αγωνιστικής απόδοσης των ίππων, είχαν συμβάλει και διάφορες άλλες παρεμβάσεις του, όπως π.χ. η δυο φορές σημειωτέον πληρωμή κερδών σε δύο ταυτόχρονα ίππους, που όντας μέσα στον ιππόδρομο διέταξε ο Ασλανίδης, στην σειρά άφιξης των οποίων είχε γίνει λάθος από τους αρμόδιους κριτές, οι οποίοι φυσικά την επόμενη ημέρα είχαν χάσει την δουλειά τους!

Ταυτόχρονα, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά τόσο σε ποσότητα, όσο και ποιότητα, οι ελληνικές ιπποδρομίες, ο προαναφερθείς προέβη τέσσερις τουλάχιστον φορές σε αγορά μεγάλου αριθμού ίππων από το εξωτερικό, τους οποίους δια κλήρωσης διέθεσε στους μέχρι τότε υπάρχοντες και σε νέους παράλληλα ιδιοκτήτες, που με μεγάλη ευχαρίστηση αποκτούσαν αυτή την ιδιότητα και τον τίτλο, βλέποντας φυσικά και την συνεχή άνοδο του τζίρου και των επάθλων. Πάρα πολλά απ' αυτά δε τα εισαχθέντα τότε άλογα διέπρεψαν και αποτέλεσαν ινδάλματα των φιλίππων. Ποιός μπορεί να ξεχάσει τον περίφημο Αίαντα (και πολλούς άλλους ίππους, όπως π.χ. Ατάμ, Έλμα, Ένυ Τρακ κλπ.), που με την απόσυρσή του από τον στίβο έγινε ο πρώτος και κορυφαίος γενάρχης τού μόλις τα προηγούμενα χρόνια ιδρυθέντος ιπποφορβείου Ανδραβίδας (μαζί δε μ' αυτό δημιουργήθηκαν και πολλά άλλα μικρότερα).

Πέραν δε όλων αυτών, ο Ασλανίδης με προσωπικές του ενέργειες προσείλκυσε και ένα σωρό εφοπλιστές (χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ονόματα του Φροίξου Δημητρίου, των Σταύλων Ολυμπίκ Καζινό και του πλοιοκτήτη Ι. Θεοδωρακόπουλου). Έτσι πλέον, με την περαιτέρω ποιοτική έκταση που είχε αποκτήσει, το σπορ των ιπποδρομιών αποτελούσε κεντρικό θέμα συζητήσεων ακόμα και στα σημαντικότερα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σ' αυτό βέβαια είχε συμβάλει τα μέγιστα και η για πολλά χρόνια λειτουργία μέσα στο αθλητικό περίπτερο του Φαληρικού ιπποδρόμου του κοσμικότερου κέντρου διασκέδασης, της περίφημης "Αθηναίας" και συγχρόνως η καθιέρωση των βραδινών σ' όλη την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ιπποδρομιών!

Αξίζει δε εν κατακλείδι να αναφερθεί το εξής, αναφορικά με την απογείωση των ιπποδρομιών: Ενώ μέχρι τότε δεν εμφανίζονταν από πλευράς μέσου στοιχηματικού τζίρου σε κανένα διεθνές στατιστικό στοιχείο, βρέθηκαν προς τα μέσα της δεκαετίας του '70, στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πίσω μόνο από την χώρα του "ανατέλλοντος ηλίου" και των γύρω αυτής και μπροστά όχι μόνο από όλες τις ευρωπαϊκές, αλλά και την Αμερική!! Συνέχιζαν δε να εκπέμπουν τέτοιο βαθμό αξιοπιστίας, ώστε Έλληνες του εξωτερικού με έφεση στο σπορ γίνονταν καθημερινοί θαμώνες για όσο διάστημα έρχονταν στα πάτρια εδάφη κι αυτό γιατί, λόγω φυσικά και της άρτιας παρουσίασης από πλευράς του ειδικού Τύπου όλων εκείνων των πληροφοριακών στοιχείων, που δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν ακόμα σε τέτοιο τουλάχιστον βαθμό σε καμμιά άλλη ανεπτυγμένη ιπποδρομιακά χώρα, δήλωναν οι ίδιοι ότι είχαν στον Φαληρικό ιππόδρομο την δυνατότητα να μετρούν έως και απόλυτα τις κούρσες κι αυτό το στοιχείο ήταν (και είναι φυσικά) το κυρίαρχο που ιντριγκάρει τους φιλίππους, καθιστώντας το σπορ πραγματικά σαν τρόπο ζωής τους! Άλλωστε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που κατά κύριο λόγο εξαρτώνται από τον ακρότατο παράγοντα της τύχης και μόνο, οι ιπποδρομίες είναι εκείνες που μπορούν να σου προσφέρουν την πιο ευχάριστη ενασχόληση (και εξέλιξη των ικανοτήτων του καθενός) για πολλές ώρες καθημερινά (σε μελέτη προετοιμασίας των ειδικών στοιχείων, αλλά και σε παρακολούθηση την επομένη των κουρσών) και τον πιο φθηνό ίσως στοιχηματισμό, αρκεί βέβαια ο κάθε παίκτης να έχει και την επιβεβλημένη αυτογνωσία και αυτοσυγκράτηση.

Προσθέσαμε λοιπόν και το τί συνέβη στα χρόνια της δεκαετίας του '70, ικανοποιώντας πιστεύουμε τις επιθυμίες αρκετών φιλίππων. Σταδιακά βέβαια από κάποιο σημείο και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, με την τεράστια όμως κεκτημένη δυναμική που είχε ήδη αποκτήσει ο ελληνικός ιππόδρομος να του επιτρέψει να έχει τα αποθέματα αντοχής, για να ξεπεράσει όχι μόνο τις κάποιες κακές περιόδους που μετά από τρεις περίπου δεκαετίες ακολούθησαν, αλλά κυρίως –έστω στον βαθμό που γνωρίζουμε ήδη– και την πιο "μαύρη" στην ιστορία τους τελευταία πενταετία!

Είθε να στηριχθεί ο σχεδιασμός του νέου φορέα πάνω στο τρίπτυχο "Ιδιοκτησία-Φίλιπποι-Αξιοπιστία", για να ξαναδημιουργηθεί νέα μεγάλη γενιά φιλίππων

Το "μαρτύριο της σταγόνας", μαζί και με την χώρα μας, τέσσερα και πλέον χρόνια τώρα βιώνουν οι ελληνικές ιπποδρομίες. Όσοι δε με κάθε κόστος και πραγματικά (όχι παρασιτικά λειτουργώντας) τις στήριζαν και συνεχίζουν να τις στηρίζουν είχαν ξεπεράσει τα όρια των κάθε φύσεως αντοχών τους. Το "τετέλεσθαι" ήταν σίγουρα προ των πυλών, αλλά η ευχή τους κάτι ουσιαστικά να αλλάξει φαίνεται ότι εισακούσθηκε μετά το Πάσχα, καθώς ολοκληρώθηκε επιτέλους το μεγάλο στόρυ της ιδιωτικοποίησης, που είχε μεταβληθεί σε γιοφύρι της Άρτας.

Πριν λίγο καιρό υπεγράφη ως γνωστόν η σύμβαση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και της ΟΠΑΠ Investments Ltd, η οποία υπό την επωνυμία "Ιπποδρομίες Α.Ε." αναλαμβάνει πλέον την απόλυτη διαχείριση του ελληνικού ιπποδρόμου και εκμετάλλευση των αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων στην χώρα μας για μια 20ετία. Και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις - υποσχέσεις του νέου φορέα, που εστιάζονται στην προτεραιότητα ανάπτυξης των ελληνικών ιπποδρομιών, ψυχολογικά τουλάχιστον αρχίζει να ξαναγεννιέται η ελπίδα και η αισιοδοξία για το μέλλον.

Δεν είναι δα και λίγο πράγμα, μετά από τόσα χρόνια καταχνιάς, να ακούει κανείς ότι η νέα εποχή των ελληνικών ιπποδρομιών θα ξεκινήσει με φιέστα - πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου, όπως υποσχέθηκαν στους φορείς του χώρου μας τα στελέχη του νέου φορέα. Μια φράση που για τους ελάχιστους ίσως εναπομείναντες πολύ παλαιότερους θυμίζει κάτι έστω από το ένδοξο ξεκίνημά τους το 1925, που αποτέλεσε το μεγάλο γεγονός εκείνης της χρονιάς, με τον Φαληρικό ιππόδρομο να κατακλύζεται από 70.000 ανθρώπους, κυριολεκτικά τον έναν πάνω στον άλλο, απλά για να "πάρουν γεύση" του τί εστί ιπποδρομίες, παρότι αυτές ήταν στην πλέον αρχέγονη τότε μορφή τους! Η σύγκριση μπορεί να φαντάζει αυτή την στιγμή εντελώς ουτοπική, με δεδομένη την κατάντια στην οποία έφεραν με σειρά εγκληματικών λαθών τον χώρο μας οι διοικήσεις των ιπποδρομιακών αρχών, μη εξαιρουμένης φυσικά και της αδιαφορίας της πολιτείας, αλλά ο ΟΠΑΠ είναι ένας Οργανισμός κυριολεκτικά στοιχηματικός κολοσσός, που αν το πιστέψει και πράγματι το επιδιώξει στο έπακρο, έστω σ' ένα βαθμό μπορεί να αναβιώσει με το ξεκίνημά του εκείνη την εποχή!

Θα χρειασθεί βέβαια μέχρι την πρεμιέρα να γίνει πολλή προεργασία από μέρους του και παράλληλα –κυρίως δε αυτό, που αποτελεί την προσωπική ευχή και προσδοκία μας– να έχουν αντιληφθεί τα ηγετικά στελέχη του νέου φορέα ότι μόνο με την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη και ισχυροποίηση του τρίπτυχου "Ιδιοκτησία - Φίλιπποι - Αξιοπιστία", το οποίο πιστά υπηρέτησε ο επανιδρυτής των ελληνικών ιπποδρομιών μετά τους πολέμους Ουΐλλιαμ Ρηζ, αλλά και συνεχίσθηκε και στην διάρκεια της χούντας, μπορεί πράγματι να ξαναγεννηθεί, όπως αυξητικά είχε αρχίσει να γίνεται από τα μέσα της δεκαετίας του '70, μια νέα μεγάλη γενιά φιλίππων!

Για τις ελληνικές ιπποδρομίες τουλάχιστον το μεγαλύτερο δυστύχημα όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι οι άνθρωποι που τις διοίκησαν δεν είχαν ιδέα πώς είχε έρθει τότε η μεγάλη ανάπτυξή τους. Μπήκαν στον χώρο όταν το ωραιότερο αυτό κάθε άλλου στοιχηματικό σπορ είχε ήδη μπει σε τροχιά απογείωσής του και μη γνωρίζοντας τους βασικούς παράγοντες που την επέφεραν, διακατεχόμενοι δε παράλληλα από αλαζονεία ή και ατομικισμό, το κατέστρεψαν, με αποφάσεις που νόμιζαν ότι θα ξαναδημιουργούσαν το παλιό μεγαλείο του! Πίστεψαν κάποιοι (και μαζί μ' αυτούς προστέθηκαν και κάποια γραβατωμένα λαμόγια του χώρου) ότι, ξεκινώντας την συρρίκνωση του χώρου μας, θα επέφεραν την απόλυτη εξυγίανσή του και οδηγήθηκαν κατ' ανάγκην πλέον στον σχεδόν απόλυτο αφελληνισμό του!

Τί είναι όμως οι ιπποδρομίες; Μήπως πέραν του εντυπωσιακού αναμφίβολα αγωνιστικού θεάματος που προσφέρουν είναι τάχα το στοιχηματικό εκείνο σπορ τύπου "Λόττο" ή "Τζόκερ" ή λαχείου, που μπορεί να σε κάνει πλούσιο, αν θελήσει να σου χαμογελάσει η θεά τύχη; Όχι φυσικά! Αλλά σε τέτοιο δυστυχώς όλο και περισσότερο αυτά τα χρόνια έτειναν να το μεταστρέψουν, υποχρεώνοντας –για λόγους πλέον επιβίωσης– τους όποιους φιλίππους διέθετε ακόμα προ πενταετίας ο ελληνικός ιππόδρομος να στοιχηματίζουν την ίδια μέρα σε υπέρμετρο αριθμό κουρσών από αρκετές άλλες χώρες από πληθώρα διαφορετικών ιπποδρομιών και σε ένα σωρό διαφορετικά επίσης είδη διαδρομών, χωρίς μάλιστα να έχουν –και αυτό είναι το κυριότερο– την δυνατότητα μιας στοιχειωδώς ουσιαστικής τουλάχιστον πληροφόρησης για να στηρίξουν τις επιλογές τους. Έτσι οι πολύ παλαιότεροι, που είχαν τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες παράλληλα του απώτερου παρελθόντος, ήταν φυσικό σταδιακά να απογοητεύονται, να αποστασιοποιούνται και να εγκαταλείπουν τον χώρο, με αποτέλεσμα να φθάσουμε κυριολεκτικά στο σημείο να έχουν απομείνει ελάχιστοι πλέον, καθώς με τέτοιες προϋποθέσεις ήταν και είναι αδύνατο να προσελκυσθούν νέοι οπαδοί!

Οι ιπποδρομίες απευθύνονται στους εν δυνάμει στοιχηματίες, που ειδικά στην χώρα μας είναι πράγματι υπερβολικά πολλοί. Αν πρόκειται λοιπόν να επιλέξουν πού και τί θα στοιχηματίσουν, στηριζόμενοι κυρίως –αν όχι και αποκλειστικά πολλές φορές– στον παράγοντα της τύχης, είναι φυσικό τότε να στραφούν σε άλλου είδους στοιχήματα, που έστω και μια φορά στην ζωή κάποιου μπορεί να του δώσει την δυνατότητα έως και τεράστιων κερδών και που παράλληλα δεν απαιτούν ούτε χρόνο ενασχόλησης (καθαρά στιγμιαίος στοιχηματισμός), ούτε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια.

Η επιλογή ενασχόλησης και στοιχηματισμού στις ιπποδρομίες απαιτεί άλλα στοιχεία που μπορούν να ιντριγκάρουν, καθώς ουσιαστικά ο ένας παίκτης τίθεται αντιμέτωπος με τον κάθε άλλο και οι περισσότεροι μεταξύ τους γίνονται φίλοι, συγχρόνως όμως και ανταγωνιστές ως προς το στοίχημα. Ο πιο διαβασμένος κι αυτός γενικά που έχει μεγαλύτερη ικανότητα αξιολόγησης των διαδρομών και των τεχνικών δυνατοτήτων προπονητών και αναβατών, φιλοδοξεί να είναι περισσότερες τουλάχιστον φορές κερδισμένος έναντι των άλλων. Έτσι με τις συζητήσεις που ακολουθούν, ανάλογα με το αποτέλεσμα της κάθε ιπποδρομίας, δημιουργείται ένας μεταξύ τους ανταγωνισμός, στα πλαίσια πάντως της σωστής άμιλλας, που υποχρεώνει και τους διαθέτοντες μικρότερη τέτοια αντίληψη να βελτιωθούν. Μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο, βήμα - βήμα, δημιουργήθηκε η μεγάλη εκείνη γενιά φιλίππων, που επέλεξαν τις ιπποδρομίες σαν τρόπο πλέον ζωής και στοιχηματικού χόμπυ, σε μια εποχή σημειωτέον που δεν υπήρχε κανένα απολύτως μιντιακό μέσο να τις προβάλλει και γενικά να τις υποστηρίξει, πέραν βεβαίως των πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε και παρέχει ο κάθε μορφής Τύπος.

Είναι δύσκολο τάχα να ξανασυμβεί αυτό; Σίγουρα έχει μεγάλες δυσκολίες και θα χρειασθεί ίσως και αρκετός χρόνος, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι οι δυνατότητες του νέου φορέα με το δίκτυο πρακτορείων που διαθέτει είναι τεράστιες κι αν τα κεντρικά στελέχη του συμφωνούν σ' αυτή την λογική, ώστε να αντιληφθούν –όπως εμείς πιστεύουμε– πως τα πράγματα αν παραμείνουν έτσι καθόλου έως ελάχιστα μόνο μπορούν να βελτιωθούν, δίνοντας προτεραιότητα στο τρίπτυχο που αναφέραμε και ίσως ειδικότερα στην αξιοπιστία, που ασφαλώς και περιλαμβάνει και τους όρους της δεοντολογίας, απαρέγκλιτης τήρησης των κανονισμών και αυστηρού σε εκτροπές ελέγχου, μπορεί κάλλιστα έστω σιγά - σιγά πάλι να τα ξανακαταφέρει!

 

Οι εξελίξεις του Διαγωνισμού και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ  

Το χρονικό των γεγονότων που οδήγησε στο να κλείσει για 10 μέρες ο ιππόδρομος

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΕ!

Δύο χρόνια από την ..."αποφράδα" ημέρα!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ

Μόνο με σχεδιασμό εισόδου σημαντικού αριθμού ίππων μπορεί να υπάρξει προοπτική ανάκαμψης των ..."ακρωτηριασμένων" εδώ και καιρό ελληνικών ιπποδρομιών!

Αναζητούνται οραματιστές, που θα επανασχεδιάσουν με ανιδιοτέλεια τα ιπποδρομιακά πράγματα,
για να αντιστρέψουν την θνησιγενή πορεία των ελληνικών ιπποδρομιών
.


Οφείλει να ενημερωθεί πλήρως και να παρέμβει άμεσα ο Υπουργός κ. Γερουλάνος,
γιατί θεωρούμε ότι διακυβεύεται πλέον η σοβαρότητα και η εντιμότητά του!


Επιστολή φιλίππου: Τέλος εποχής. "Αιδώς, Αργείοι"!

 Οι διατάξεις του Εφαρμοστικού Νόμου που αφορούν τον ιππόδρομο 

 Η ετήσια έκδοση του 2010 (αρχείο .pdf)
Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο δίσκο σας
πατώτας δεξί κουμπί στο ποντίκι και διαλέγοντας "Save Link As..." 


 Κάτοψη του στίβου του νέου ιπποδρόμου 
 ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (αρχείο pdf) 

Επικοινωνία
Επικοινωνία με το ΓΚΑΝΙΑΝ:ganian@ganian.com
Επικοινωνία γιά θέματα συνδρομητών:members@ganian.com
Επικοινωνία για θέματα του site:adm@ganian.com